De economische kracht van de ondernemende vrouw!

Na de SMO-publicatie ‘​C​herchez la Femme’ is er 30 jaar later, een nieuwe publicatie verschenen met als thema ‘De economische kracht van de ondernemende vrouw’. Bedenker en mede-auteur hiervan is Monique Brummans. De stagnerende arbeidsparticipatie én doorstroom van vrouwen naar hogere posities op de arbeidsmarkt gaven aanleiding tot het presenteren van niet alleen een studie maar tevens tot het aanreiken van een praktisch stappenplan om het aandeel hoger opgeleide vrouwen in bedrijven en organisaties te vergroten. Nu, 30 jaar later, kunnen we constateren dat de getalenteerde en ambitieuze vrouw meer positie heeft verworven in de (sub)top van organisaties en bedrijven.

Nieuwe publicatie: De economische kracht van de ondernemende vrouw
Diverse doelen zijn nog niet gehaald maar vrouwen aan de top krijgen gaandeweg steeds meer de steun van beïnvloeders en beslissers. Getalsmatig zijn we nog niet waar we hadden kunnen zijn. Dat brengt de discussie over het instrument quotering keer op keer weer op de agenda. Vrouwen kunnen van substantiële economische betekenis zijn. Hun verdiencapaciteiten zijn vele malen groter dan op dit moment tot uiting komt.

Leiderschap, zeggenschap, onafhankelijkheid en toegang tot geld zijn hierbij van cruciale betekenis. Positieverbetering richting directie- en managementniveau hebben in dit kader veel aandacht. In de binnenkort te verschijnen SMO-publikatie ‘De economische kracht van de ondernemende vrouw’, geschreven door Monique Brummans en anderen, wordt vanuit diverse invalshoeken beargumenteerd dat de aandacht voor de ondernemende vrouw versterkt moet worden willen wij als samenleving recht doen aan hun potentie.
In een arbeidsmarkt waar loondienst steeds meer plaats maakt voor het De economische kracht van de ondernemende vrouw
ondernemerschap en waar zelfstandigheid een steeds grotere appreciatie en acceptatie krijgt, is het zaak om vrouwen te stimuleren naar en te ondersteunen in het ondernemerschap. Dit kan breed beschouwd worden: zowel als starter, groeier en als opvolgster in het familiebedrijf komen vrouwen nadrukkelijker in beeld. We zullen steeds meer onder ogen gaan zien dat de optelsom van hun bijdrage aan de economie en maatschappij significant kan zijn.

Laat deze publicatie een stimulans zijn voor alle betrokken partijen in het publieke-, semi-publieke en private domein om veel oog te hebben voor het belang van vrouwelijk ondernemerschap en daar hun maximale bijdrage aan te leveren!