Commissarissen & Toezichthouders.

COMMISSARISSEN &
TOEZICHTHOUDERS

Sinds 1991 staan wij Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht bij in hun zoektocht naar nieuwe collega’s. Vaak op grond van het rooster van aftreden. Soms gaat het om de compleet nieuwe samenstelling van een RvC of RvT. Regelmatig werken wij in opdracht van de ondernemingsraad, de huurdersorganisatie en/of de cliëntenraad die gebruik maken van hun recht van voordracht.
Naast de bemiddeling van toezichthouders/commissarissen, organiseren wij masterclasses (onder meer ‘de kunst van het vragen stellen’, ‘integriteits-dilemma’s in toezicht’ en ‘omgaan met macht’) en begeleiden wij zelfevaluaties en teamsamenwerking binnen Raden van Toezicht/Raden van Commissarissen.
Ook bereiden we kandidaten voor op het succesvol afleggen van een ‘fit- en propertoets’ in het kader van de toetsing door de Autoriteit Woningcorporaties.


Wat u met ons kunt ervaren

  • Een zorgvuldig opgebouwde en kwalitatief hoogwaardige databank van toezichthouders
  • In staat om diversiteit te brengen (man/vrouw en multicultureel)
  • Scherp oog voor de strategische opgaven en grote thema’s van de organisatie en de consequenties voor het toezicht
  • Een open en ontspannen aanpak en inbreng: zo halen we samen het maximale uit onze samenwerking
  • Aandacht voor en helderheid over de (wijze van) betrokkenheid van de bestuurder in het selectieproces
  • Veel ervaring met en goede verbindende kwaliteiten tussen diverse belanghebbenden bij de selectie
  • Teambegeleiding daar waar nodig en gewenst: een goed en prettig functionerend toezichtsteam geeft veel toegevoegde waarde voor de organisatie en kan veel aan, ook in lastige tijden
  • Zelfevaluatie RvC/RvT. De diepgang en opzet van de evaluatie wordt vooraf besproken. Zowel de ‘harde’, beleidsmatige als de ‘zachte’ gedragskant van het functioneren van de Raad en zijn leden komen aan de orde. Met behulp van een zeer toegankelijke assessmentmethode brengen wij de boardroom dynamics in kaart
  • Opgebouwde expertise met betrekking tot de ‘fit- en propertoets’ als extern toezichthouder van De Nederlandsche Bank en ten behoeve van de Autoriteit Woningcorporaties
Back to Top
MENU