Fit- en Propertoets.

FIT- EN PROPERTOETS

De herziene Woningwet (1 juli 2015) bepaalt dat bestuurders en toezichthouders/commissarissen van woningcorporaties voorafgaand aan de (her)benoeming moeten worden getoetst door de Autoriteit Woningcorporaties: de ‘fit- en propertoets’.
Een (her)benoeming zonder ‘positief advies’ van de AW is onrechtmatig!

Het toetsingsgesprek van de fit- en propertoets is gebaseerd op door de AW opgevraagde documentatie én zelfstandig door de AW verworven informatie. Onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen (15 juli 2016) toont aan dat het gesprek veelal de bottleneck vormt: “een derde van de bestuurders en toezichthouders/ commissarissen ervaart de sfeer als onaangenaam”.

Diemen & Van Gestel biedt professionele ondersteuning bij de voorbereiding op de fit- en propertoets, onder meer door:

  • Voorbereiding op het gesprek met de AW, waarbij uw motivatie, uw competenties en uw ontwikkelpunten worden besproken
  • Dossier op orde: bestudering en completering van de noodzakelijke formulieren

Bij de ondersteuning maken wij gebruik van opgebouwde expertise als extern toezichthouder van De Nederlandsche Bank en specifieke inhouds- en gedragsdeskundigheid.
Resultaat: u bent grondig en gedegen voorbereid op de toetsing door de Autoriteit Woningcorporaties.

Naast individuele ondersteuning kunnen we ook Raden van Toezicht/Commissarissen van woningcorporaties inzicht geven in wat de fit- en propertoets inhoudt.

Wilt u meer weten over onze ondersteuning bij de fit- en propertoets? Neem contact op met drs. Wilbert de Kroon 0346 354354 of w.dekroon@diemenenvangestel.nl.

Bestuurder De Gelderhorst

De Gelderhorst – Bestuurder

Back to Top
MENU