Masterclasses & trainingen.

MASTERCLASSES &
TRAININGEN

Om als individu, team of organisatie succesvol te zijn, is permanente verandering noodzakelijk. Hoe creëer je een omgeving waarin mensen worden uitgedaagd om hun capaciteiten te ontwikkelen én bij te dragen aan het realiseren van de team- en organisatiedoeleinden?

Diemen & Van Gestel staat u hierin bij door (maatwerk-)training, teamcoaching, talent development en advies voor individuele professionals, managers en teams. Naast het inhoudelijke doel van de training is in onze aanpak inzicht in de ‘weg waarlangs’ dit doel bereikt wordt even belangrijk: door nieuwe inzichten te combineren met praktische ervaring in de toepassing ervan kan een team daadwerkelijk tot ontwikkeling komen. Door daarnaast een veilige leeromgeving te creëren, durven mensen zichzelf uit te dagen om te komen tot concreet ander gedrag. Overigens mag een training ook leuk zijn.

Diversiteit heeft de speciale aandacht van Diemen & Van Gestel. Diversiteit aan kwaliteiten binnen een team maken een team sterker, creatiever. Naast trainingen, verzorgen wij ook teamcoaching, intervisiebegeleiding, (strategische) workshops, team- en competentieontwikkeling. Onze trainingen variëren van eendaagse trainingen tot leergangen met een langere doorlooptijd.

Onze filosofie: mensen ontwikkelen vanuit praktijksituaties, met verstand én gevoel. Ontwikkelen betekent reflecteren, zelf sturen, ondernemen met anderen.

Back to Top
MENU