Executive search/ werving & selectie.

EXECUTIVE SEARCH/ WERVING &
SELECTIE

Onze klant heeft het voor het zeggen: voor, tijdens en na afloop van onze dienstverlening! Wij geven graag ons advies, inhoudelijk en procedureel. Zo leiden we klant én kandidaten binnen de afgesproken kaders en tijd door een procedure die zich kenmerkt door vakmanschap, transparantie, wederzijds respect en een plezierige relatie.

Onze hoogwaardige en met grote zorg samengestelde databank (15.000+) is een waardevolle bron voor elke procedure. Talent dat ons kent en door ons gekend is. Het maakt de klant en ons minder afhankelijk van werving via media.

Wat onze klanten met ons kunnen ervaren is

  • Bijzondere kennis van en aandacht voor divers talent (man/vrouw – bicultureel)
  • Een grondige situatie- en functieanalyse resulterend in een eerlijke en trefzekere profielschets
  • Een realistisch tijdpad met vooraf alle data in het traject van selectie tot benoeming
  • Helderheid tijdens het proces met volledig inzicht in alle genomen acties
  • Zorgvuldig voorgeselecteerde en goed geïnformeerde kandidaten
  • Professioneel ingewonnen referenties
  • Grondige nazorg door de vinger aan de pols te houden bij de klant
  • Enkele coachingsgesprekken met de benoemde kandidaat
 
 
Back to Top
MENU