Zelfevaluatie RvC/RvT.

ZELFEVALUATIE RAAD VAN COMMISSARISSEN / RAAD VAN TOEZICHT

De governance code schrijft een jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC/RvT voor, gericht op een zo optimaal mogelijk functioneren van de Raad en zijn leden. Een evaluatie reflecteert op het verleden en kijkt vooruit: welke aspecten behoeven aandacht? Welke afspraken moeten worden gemaakt? Welke ontwikkelingen zijn gewenst/noodzakelijk?

“Successen vieren mag, maar nog veel belangrijker is het om van jouw fouten te leren.” 

Bill Gates

Een zelfevaluatie vergt maatwerk. De diepgang en opzet van de evaluatie wordt vooraf besproken. Zowel de ‘harde’, beleidsmatige als de ‘zachte’ gedragskant van het functioneren van de Raad en zijn leden kunnen aan de orde komen.
Diverse methoden kunnen worden ingezet, variërend van persoonlijke interviews tot vragenlijsten.
Met behulp van een zeer toegankelijke assessmentmethode kunnen wij de boardroom dynamics in kaart brengen. Zo kan de zelfevaluatie aansluiten bij uw vraagstukken en de ontwikkelfase van de organisatie en sector.

Onderzoek toont aan dat de meer gedragsmatige dimensies, zoals interactie en emoties, gevoelig liggen en daarom vaak minder uitvoerig worden behandeld tijdens een zelfevaluatie.
Diemen & Van Gestel heeft zich gespecialiseerd in het bespreekbaar maken van de interactie en de kwaliteit van de samenwerking tussen RvC-/RvT-leden onderling en tussen RvC/RvT en de bestuurder(s).

Vanzelfsprekend wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Wilt u meer weten over onze ondersteuning bij de zelfevaluatie? Neem contact op met
drs. Wilbert de Kroon 0346 354354 of w.dekroon@diemenenvangestel.nl.

“Erg prettige en nuttige manier om een zelfevaluatie uit te voeren waarbij de communicatiestijlen als uitgangspunt worden genomen.”
Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA, Hoogleraar Corporate Governance, Voorzitter NCGI, Commissaris/toezichthouder, Supervisor Goldschmeding Foundation

“Inspirerend!!”
Jan Kleijne, voorzitter van de Raad van Commissarissen Amfors Groep.

“Wilbert begeleidt met senioriteit. Hij begrijpt de toezichtissues, doorziet de groepsdynamiek, geeft input aan de discussie waar nodig en daarnaast ruimte voor discussie op de goede momenten. Hij vraagt door waar nodig, laat zaken lopen indien niet te relevant en vat goed samen. We hadden unaniem een prima gevoel na de zelfevaluatie. We hebben ervan geleerd en een paar goede aandachtspunten meegekregen.”
Drs. E. Capitain, voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting GoedeStede

“De zelfevaluatie bood ruimte voor onze gezamenlijke zoektocht naar een goed evenwicht tussen control en vertrouwen; respect voor ons doel om  onze rol van toezichthouder te vervullen, zo, dat wij de belangen van de stakeholders kunnen dienen én controleren, zonder te vervallen in overbodige bureaucratie.”
Mr. ing. J. Brinkman, voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting Samenwerking Vlaardingen

Back to Top
MENU