Als commissaris/toezichthouder – ook als u niet de ‘financieel specialist’ in de Raad van Commissarissen/Toezicht bent – bent u mede verantwoordelijk voor het financieel reilen en zeilen van de organisatie en wordt van u een actieve rol verwacht op dit gebied.

Financieel de vinger aan de pols houden, is van groot belang. De tweedaagse masterclass ‘Financiën en risicomanagement voor toezichthouders’ geeft inzicht in financiële aspecten waarmee u in uw toezichthoudende rol geconfronteerd kunt worden.

Hoe moet ik de posten in de jaarrekening interpreteren? Welke financiële ratio’s zijn relevant en waarom ? Wat is treasury en wat zijn hierbij de belangrijkste risico’s? Welke informatie heb ik nodig om het (financiële) beleid te kunnen toetsen ?  Waar moet ik op letten bij investeringsbeslissingen? Welke relatie is er tussen strategisch risicomanagement en financiën? Hoe krijg ik inzicht in het risicoprofiel van de organisatie ?

De masterclass maakt dat u als commissaris/toezichthouder zonder (ruime) financiële kennis de financiële structuur van de organisatie kunt doorgronden en geeft u meer houvast bij het stellen van de juiste vragen, zodat u een oordeel kunt vormen over de financiële positie, de risico’s en de continuïteit. Hierbij komt ook de rol van ‘board room dynamics’ aan de orde. De masterclass biedt u de financiële basiskennis, nodig om uw toezichthouderschap op een goede manier vorm te geven.

Na het volgen van de masterclass heeft u inzicht in:

 • Financiële kernbegrippen en indicatoren
 • Het lezen en interpreteren van financiële rapportages, zoals de balans, winst- en verliesrekening en kasstroom
 • Het doorgronden van de financiële positie
 • Het beoordelen van het risicoprofiel
 • De te stellen kwaliteitseisen aan managementinformatie
 • Het beoordelen van investeringen
 • Het belang van treasury management
 • De rol van de auditcommissie
 • Het inwerkproces van de commissaris

Kortom: u wordt een goede gesprekspartner voor financieel specialisten en bestuurders, zonder zelf de specialist te worden. U krijgt handige handvatten aangereikt. Er is ruimte voor het bespreken van (eigen) casuïstiek.

Als deelnemer aan de masterclass ontvangt u twee boeken:

 • ‘Financiën voor commissarissen en toezichthouders’ van Mieke Pigeaud-Wijdeveld en Carla van der Weerdt-Norder
 • ‘Risicomanagement voor bestuurders en toezichthouders’ van Carla van der Weerdt-Norder, Alice Jansen- van den Tillaart en Frank van Egeraat.

Deze masterclass kan ook incompany georganiseerd worden, afgestemd op uw organisatie. Voor meer informatie kunt ons bellen op tel: 0346 354 354.

“Heldere uitleg op gebied van financiën, zodat ook niet financiële toezichthouders financieel toezicht kunnen houden.” – Directeur, Toezichthouder

 

“De masterclass ‘Financiën voor Commissarissen & Toezichthouders’ is verfrissend en geeft nieuwe inzichten. Goed toepasbaar in de praktijk. Interactief en actueel onder zeer goede begeleiding van Mieke Pigeaud die haar praktijkervaring deelt met de cursisten.” – Mariëlle Wiegmans, Corporate Finance Adviseur, lid Raad van Commissarissen, lid Raad van Advies

 

“Zeer relevant voor niet financieel onderlegde Toezichthouders.” – Directeur, Bedrijfsmakelaar

 

“Een goed en geïntegreerd overzicht van de belangrijkste aspecten op boardroom niveau.” – Johannes Verhoog MBA, Strategic Advisor and Private Investor, Chairman of the Supervisory Board

 

“Mieke heeft de gave om de financiële complexiteit van het vak toezichthouder voor eenieder begrijpelijk te maken.” – Gerben van der Steen MCM, Lid Raad van Commissarissen