General Manager

‘Wilbert viel mij tijdens de TopCoach training sessies al op door zijn open en integere persoonlijkheid. Een van zijn benijdenswaardige eigenschappen is dat hij ‘mens in situatie’ goed kan inschatten en in het coachingtraject de betrokkenen individueel begeleidt terwijl hij hen in hun waarde laat.’