Als toezichthouder, commissaris en bestuurder in de zorg, dient u de juiste dialoog te voeren over IT en digitalisering.  Hoe doet u dat? Welke vragen moet u stellen? Hoe krijgt u er als toezichthouder of bestuurder meer grip op? Hoe borgt u IT in uw organisatie, binnen uw Raad van Bestuur en uw Raad van Toezicht?

Het belang van IT en digitale innovatie in de zorg neemt alleen maar toe en is direct van invloed op de relatie tussen organisatie en alle stakeholders: patiënten, financiers, externe toezichthouders en het algemeen publiek. Ontwikkelingen als Waardegedreven Zorg, Zorg op de juiste plek. eHealth en Datagedreven zorg zijn niet mogelijk zonder de passende IT voorzieningen. Een goede inzet van IT kan het verschil maken in de kwaliteit van de zorg en de positie van uw instelling in het snel veranderende netwerk om uw instelling heen. Is de ICT binnen niet “in control” dan kan dit tot grote risico’s leiden in zowel het primair proces als de financiële processen van de zorginstelling en daarmee voor de bedrijfsvoering en continuiteit. De steeds strengere wet- en regelgeving maakt dat IT in toenemende mate aandacht behoeft. En in bijvoorbeeld de jaarlijkse accountantsverklaring die door de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht worden ondertekend, staan al jaren bepalingen waaraan de informatievoorziening dient te voldoen. Voor veel toezichthouders en bestuurders in de zorg is IT echter nog een nieuw domein. Het is onontkoombaar dat IT een prominente(re) plaats krijgt in het werk van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

In de masterclass wordt op interactieve wijze aandacht gegeven aan:

  • Actuele digitale ontwikkelingen en met name specifiek in de zorg. De kansen en risico’s en het belang daarvan voor u als toezichthouder/bestuurder.
  • Hoe u te weten komt of uw bestuur/directie adequaat anticipeert op digitale ontwikkelingen en de risico’s afdoende pareert.
  • De belangrijkste vragen die u als toezichthouder en bestuurder moet stellen over IT.
  • Een raamwerk en indicatoren voor de beheersing van IT-risico’s.
  • Voorbeelden van hoe andere zorg-organisaties IT hebben georganiseerd in hun toezicht.
  • Hoe u het toezicht op IT kunt verbeteren binnen uw bestuur en raad van toezicht.

Deze masterclass wordt georganiseerd door Diemen & Van Gestel in samenwerking met M&I Partners.