Klantwaardering

Categorieën


"Via Diemen & Van Gestel hebben we in een zeer plezierige samenwerking een uitstekende nieuwe algemeen directeur kunnen aantrekken. Onze adviseur, Monique Brummans, heeft het proces uitstekend begeleid en van alle betrokkenen, ook afgewezen kandidaten, hebben louter positieve reacties vernomen over de aanpak en werkwijze." Sandra Korthuis, Lid RvC en…

"Diemen & Van Gestel heeft ons op uitstekende wijze geholpen bij het vinden van een nieuwe directeur in een sector en voor een organisatie waar goede kandidaten niet makkelijk te vinden zijn. Een verfrissende kijk op de functie-eisen van de kandidaat, het betrekkeb van medewerkers enb een snelle doorlooptijd hebben…

"Met dank aan Diemen en Van Gestel hebben we binnen de beoogde termijn een uitstekende nieuwe voorzitter voor onze RvC gevonden. Het proces liep goed en de contacten waren plezierig en efficiënt". Sandra Korthuis, Voorzitter Remuneratiecommissie RvC Rova

Iman Koster, geplaatste voorzitter RvC ROVA :"Ik heb de begeleiding van mij als kandidaat door Diemen & Van Gestel ervaren als uitermate professioneel, zeer correct en uitgebreid. Voor het eerste interview werd ruim de tijd genomen, er werd in alle fases van het proces goed teruggekoppeld, ik kreeg goede feedback…

"Deze masterclass is onmisbaar om je bewust te zijn/te worden van je positie als toezichthouder." Martijn Hop, Advocaat

"De begeleiding van Diemen & Van Gestel is menselijk en hartelijk met een juiste touch naar niet alleen de werkgever maar ook de kandidaat. Ik heb dit als zeer professioneel en ondersteunend ervaren. Met dank." Jurrien Biessen, Business Controller, Werkorganisatie Druten-Wijchen

"Ik was zeer tevreden over de begeleiding tijdens de sollicitatieprocedure. De adviseur – die aanwezig was bij de selectiegesprekken – gaf mij feedback die ik kon gebruiken voor de vervolggesprekken. Ik heb haar in de procedure ook ervaren als sparringpartner." Manager, Onderwijsinstelling

"Diemen & Van Gestel heeft mij bemiddeld naar de functie van Lid Raad van Toezicht. De begeleiding heb ik ervaren als een prettige combinatie van persoonlijk en professioneel." Judith Meijer, Lid Raad van Toezicht Cohaesie

"Diemen & Van Gestel heeft mij op prettige wijze persoonlijk begeleid: open en transparant." Manager Woningcorporatie

"De expertise, flexibiliteit, vasthoudendheid en het inzicht van Diemen & Van Gestel hebben grote indruk op me gemaakt." Charlotte Insinger, Tijdelijk Bestuurder namens de Ondernemingskamer

"We hebben in een uitstekende samenwerking een geheel nieuwe Raad van Toezicht en een nieuwe bestuurder gezocht en gevonden. Doorlooptijd was ambitieus, maar is gehaald!" Jacqueline Rijsdijk, Tijdelijk Voorzitter Raad van Toezicht namens de Ondernemingskamer

“De kunst van het vragen stellen” een inspirerende en waardevol masterclass die vooral ook over de kunst van het waardevrij luisteren gaat. Een must voor iedereen die de kwaliteit van zijn oordeels- en besluitvorming wil verhogen." Nick Hoogendoorn, Adjunct-Directeur

"Diemen & Van Gestel heeft ons begeleid bij de werving en selectie van de nieuwe Bestuurder. De begeleiding hebben wij ervaren als doortastend en vakkundig en met respect en persoonlijke aandacht voor de kandidaten." Raad van Toezicht, Woningstichting Barneveld

"Snel, zakelijk met een persoonlijke touch hebben alle interacties tussen Diemen & Van Gestel en de kandidate plaatsgevonden. De kandidate was altijd op de hoogte over voortgang en werd goed gesteund." Regine von Stieglitz, Director of Operations Hotelschool The Hague

"Professioneel, deskundig en zeer adequaat; een vlotte & vlekkeloze procedure." Lid Raad van Toezicht, Warande

"Transparant in het contact en solide in ondersteuning." Directeur, Opleidings- en Ontwikkelfonds.

"Je weet niet wat je niet weet. De masterclass draagt eraan bij om nog meer zicht te krijgen op hetgeen je niet weet". Nic Heijlands, Lid Raad van Toezicht 't Heem Udenhout.

"De masterclass heeft me gesterkt in mijn overtuiging dat één goed gestelde vraag beter is dan drie haastig uitgesproken oordelen, en dat blijven doorvragen leidt tot het gesprek dat zo hard nodig is". Jacqueline Hulst, Hogeschool Utrecht

"Boeiende dag die veel inzichten opleverde." Manager Bedrijfsvoering, Gehandicaptenzorg  

"Prima dag met een inspirerende spreker, die uitnodigt tot reflectie. En volop interactie met een geïnspireerde groep mensen. Stof tot nadenken en actie." Directeur, Samenwerkingsverband Gemeenten Waterschappen

"Een uiterst leerzame combinatie van theorie, oefenen en uitwisseling van ervaring en observaties, waardoor je met een scherper zicht op jezelf als toezichthouder en de raden waarin je acteert verder aan de slag kunt." Saskia van Opijnen, Bestuurder en Toezichthouder

"Concreet, helder, leerzaam en persoonlijk." Theo Kemper, Interim-Manager

“Als een zelfevaluatie bij een goed draaiend team toch nog vele nieuwe inzichten oplevert en de basis vormt voor verdere verbetering, dan is die zeer geslaagd.” Drs.ing. Cees Oosterwijk, Voorzitter Raad van Commissarissen UWOON

"In de workshop de kunst van het vragen stellen wordt je daadwerkelijk geleerd om door te vragen". Hans Burger, Partner PentApex Improvement Managers

"Diemen & Van Gestel heb ik in haar begeleiding ervaren als professioneel én nabij". Ellen Peeters, Adjunct-directeur Start Foundation

“Inspirerend en direct toepasbaar in je eigen werkcontext” Marcel van den Broek – Directeur Sociaal Domein ROC Mondriaan

“De masterclasses hebben mij leren begrijpen dat we op weg zijn naar een andere samenleving. Zeer inspirerend en uitdagend!” Rob Spit, zelfstandig ondernemer (interim management, advies en coaching)

“Inspirerend. Andere tijden, circulair organiseren” Esther Schnabel, Hoofd HRM UWV Werkbedrijf

“De masterclass ‘Anders organiseren in nieuwe tijden’ heeft me enorm veel vertrouwen gegeven. Syteemgericht denken wijkt langzamerhand voor generatief denken.” Caroline Sarolea, Manager Bedrijfsvoering Stichting Al Amal

"Partner in kwaliteit". Voorzitter Raad van Toezicht, Stichting Kinderopvang Oegstgeest

'Inspirerend en effectief; en ik heb geen moment op de tijd gelet...' Gerrit Fokkema, vice-voorzitter Raad van Commissarissen Idesta Zorggroep

"Goede begeleiding, prettige gesprekken". Lid Raad van Commissarissen

'Een vraag is het krachtigste beïnvloedingsinstrument wat ik als toezichthouder tot mijn beschikking heb. Het is daarom eigenlijk verplichte kost voor elke toezichthouder de masterclass ‘ De kunst van het vragen stellen’ te volgen.' Siert Wieringa, Lid Raad van Toezicht Achterhoek VO

'Duidelijke begeleiding, helder profiel, heerlijke samenwerking' Hein Frijlink, Lid Raad van Commissarissen Kabelnoord

"Ik ben op een heel prettige manier begeleid door het bureau Diemen & Van Gestel, tijdens een best ingewikkelde sollicitatieprocedure." Christoffel Klap, Directeur-Bestuurder Woningstichting Ons Doel

"Gedurende de gehele sollicitatieprocedure heb ik het contact met Monique Brummans van Diemen & Van Gestel als uitstekend ervaren." Afdelingshoofd Bedrijfsvoering bij Greenpeace Nederland  

"We zijn tevreden. De raad van toezicht is uitgebreid met een lid, waarvan wij verwachten dat die enerzijds de vereiste know-how en competenties heeft, anderzijds verbindend zal zijn jegens de huurdersorganisatie, op wiens voordracht hij is benoemd." Woningstichting Warmunda

"Een absolute eye-opener. Waardevolle praktijkoefeningen." Frans Kevenaar, Vice voorzitter Raad van Toezicht Stichting Wijzer

"Verrassend compleet voor een 1-daagse training. Smaakt naar meer". Annemieke Stallaert, Lid Raad van Toezicht VVV Zeeland

“Prima introductie om in dit vakgebied te professionaliseren”

“Wilbert de Kroon weet een omgeving te creëren waarin een vruchtbare uitwisseling van ervaringen door succes- en (bijna) faalstories in gelijke mate aan bod kunnen komen zodat je veel van en met elkaar kunt leren. Dat op zich maakt deelname de moeite waard en een ‘leuke’ ervaring.”

 
 
Back to Top
MENU