De wereld om ons heen verandert steeds sneller en vraagt van leiders om te anticiperen op nieuwe uitdagingen op het vlak van onder meer digitalisering, inclusiviteit, technologie, duurzaamheid en het aantrekken en behouden van nieuwe generaties van talent. Veel organisaties zitten nu midden in de fase van transformatie. Niemand kent meer alle antwoorden op vragen als: “Hoe maak/houd ik mijn organisatie duurzaam, maatschappelijk relevant en  welke persoonlijke ontwikkeling vraagt dat van mij?”  Het veranderen verandert.

Na verschillende succesvolle masterclasses op het vlak van leiderschap en leiderschapsontwikkeling, organiseert Diemen & Van Gestel de nieuwe masterclasscyclus ‘Leiderschap van Vernieuwing’. Hiermee kunt u als leider (nog) beter inspelen op de eisen van deze tijd.

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor leiders in bestuur-, directie en management- posities, die invulling willen geven aan nieuw leiderschap, het beste uit zichzelf en hun teams willen halen en willen groeien in impact en werkgeluk. Dit leiderschapsprogramma biedt inspiratie en praktische tools voor het leiderschap van de vernieuwing.

Het interactieve programma zorgt er voor dat u beter ondersteund bent in uw persoonlijke leiderschap, uw impact vergroot en dat u klaar bent voor het maken van het “next step leiderschap”. Aansprekende gastsprekers – Mariëtte Hamer, Farid Tabarki, Aruna Gopal, Leen Paape, Hendrik Noten en Peter Joosten – inspireren u en dagen u uit. U werkt aan zelfinzicht door persoonlijke reflectie en gaat in gesprek met andere leiders.

Voor Wie?

 • U heeft een bestuur-, directie of management-positie.
 • U wilt uw impact vergroten en uzelf ontwikkelen als geëngageerd leider in tijden van transformatie.
 • U beweegt zich in complexe netwerken met een grote diversiteit aan stakeholders.
 • U bent geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling en wil graag leren van en met aansprekende leiders.
 • U wil deelnemen aan een hoogwaardig programma dat effectief is voor uw persoonlijke groei en ontwikkeling als leider.

Opzet van het programma

Het programma bestaat uit 6 modules van elk een dag (10.00-16.00 uur). We starten met een (of twee) inspirerende spreker(s). Vervolgens gaan we hierover met elkaar in gesprek, wordt een vertaling naar de dagelijkse praktijk gemaakt, gecombineerd met intervisie.
De zesde bijeenkomst is een integratie-module waarin we met de opgedane kennis en inzichten uw effectiviteit als leider, uw impact en werkplezier verdiepen.

Samenstelling van de groep:

 • Diversiteit en inclusiviteit vinden we belangrijk voor het kunnen leren van elkaar, gelijkgestemdheid is belangrijk om je thuis te voelen. Daarom streven we naar een diverse groep qua gender, leeftijd en culturele achtergrond.
 • De groep zal maximaal uit 15 personen bestaan, om het groepsleren en de individuele doelen goed te kunnen realiseren.

Voorafgaand aan de modules

Voorafgaand aan de inhoudelijke modules vindt een persoonlijke intake plaats, waarbij het programma en uw wensen en verwachtingen worden besproken. Onderdeel van de masterclasscyclus is een persoonlijke ACT® meting. ACT® staat voor Analytical Competence Tool: een drijfveren- en talent-meting. U krijgt een helder beeld van uw natuurlijke kracht en ontwikkel-potentieel en mogelijke blokkades voor persoonlijke groei als leider.
De uitkomst van de ACT®meting wordt persoonlijk en diepgaand met u besproken.

Module 1: Introductie ‘Leiderschap van Vernieuwing’

We starten met een introductie module. Welke beelden bestaan met  betrekking tot ‘Leiderschap van Vernieuwing’? Is er een “beste leider”? Wat zijn de gewenste/benodigde eigenschappen/ vaardigheden? Wat vraagt dat van u als leider? Doel: elkaar leren kennen, bewustwording en uitwisseling van beelden en inspiratiebronnen.

Module 2: ‘Blik op de toekomst.’

Gastsprekers: Mariëtte Hamer, voorzitter SER en Farid Tabarki, founding director van Studio Zeitgeist (sinds 2000 onderzoek naar de Europese tijdgeest). Observatoren van maatschappelijke ontwikkelingen. Na een crisis komt er weer een nieuwe balans. Wat blijft er overeind, wat verdwijnt, wat wordt versterkt en wat is er nieuw? Zij delen hun beelden met ons en dagen ons uit onze eigen beelden te vormen.

Module 3. ‘Kom uit je witte bubbel’

Gastspreker: Aruna Gopal, ondernemer, spreker en storyteller. Diversiteit en inclusie, niet omdat het hoort, maar omdat het slimmer is. Toch kennen we de nodige uitdagingen om meer diversiteit en inclusie te realiseren en zo waarde te creëren. In deze workshop gaan we in op: wat verstaan we onder diversiteit & inclusie? Wat is de waarde van anders en waarom is dat waardevol? Wat is er mogelijk? Wat voegt het toe en wat zijn de uitdagingen waar we als leiders voor staan?

Module 4: ‘Fantoomgroei en fantoomtrots’

Gastsprekers: Hendrik Noten, auteur van ‘Fantoomgroei’ en Leen Paape, hoogleraar Governance Nyenrode, schrijver van het binnenkort te verschijnen ‘Fantoomtrots’.
Kernwoorden: doorgeschoten efficiency, tweedeling in de maatschappij, gebrek aan bezieling, bezieling in werkgeverschap. Het nieuwe verhaal over de economie, een andere (betere) wereld en wat betekent dit voor u? En als we die wereld kunnen schetsen, willen we deze ook realiseren, hoe doen we dat?

Module 5: ‘Impact van technologische ontwikkelingen op leiderschap’

Gastspreker: Peter Joosten, biohacker, toekomstdenker.
Wat is de impact van technologische ontwikkelingen, innovatie als artificial intelligence, big data, enz.? Op uw klanten, medewerkers, organisatie en uzelf? Technologische ontwikkelingen hebben niet alleen invloed op de buitenwereld, maar ook op de mens zelf. Hoe verhouden nieuwe technologische toepassingen zich tot ethische vraagstukken? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor u als leider?

Module 6: Integratiedag

De zesde bijeenkomst is een integratie-module waarin we met de opgedane kennis en inzichten uw effectiviteit als leider, uw impact en werkplezier verdiepen. We maken de vertaalslag naar uw dagelijkse praktijk als leider. Persoonlijke terugkoppeling van alle deelnemers van de afgelegde reis en de impact voor het persoonlijke leiderschap.

Tussen de modules worden er twee intervisiebijeenkomsten ingepland van elk anderhalf tot twee uur om te reflecteren op de persoonlijke ontwikkeling in het kader van nieuw leiderschap en te werken aan uw (zakelijke) ambities.

Waarom kiezen voor Diemen & Van Gestel, autoriteit in diversiteit:

Diemen & Van Gestel draagt vanuit deze missie en ervaring sinds 1991 succesvol bij aan diversiteit in organisaties en de samenstelling en het functioneren van teams op het niveau van raden van bestuur, directies, management, senior professionals, raden van toezicht en raden van commissarissen. Onze dienstverlening bestaat uit:

 • Executive search / werving, search & selectie
 • Masterclasses & trainingen
 • Teamontwikkeling (bestuur / toezicht / management)
 • Zelfevaluatie raad van commissarissen / toezicht
 • Coaching & loopbaanbegeleider
 • Interim-management