Lid Raad van Commissarissen – Roba Holding BV – IJsselstein

Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen – Roba Holding BV – IJsselstein

 • ervaring met het familiebedrijf
 • kennis van commercie
 • bekend met technologie
 • bekend met duurzaamheidsvraagstukken

Over Roba

Het Nederlandse onafhankelijke familiebedrijf Roba Holding B.V., opgericht in 1937, heeft haar hoofdkantoor in IJsselstein (U). Roba is een robuust, financieel gezond en winstgevend bedrijf met een omzet van circa 1 mld. Euro en ongeveer 650 medewerkers

 Ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen/ thema’s voor de komende periode zijn:

 • Internationale ontwikkelingen en de consequenties voor bedrijven als Roba.
 • Het adequaat omgaan met aanscherpende en uitbreidende wet- en regelgeving.
 • Management: opvolging en structuur.
 • De toekomst van het bedrijf in relatie tot de familie.
 • Digitalisering van processen: doorontwikkeling is in volle gang.
 • De uitdaging om commercieel sterk te blijven in een wereld van internationaal niveau. Hierbinnen zijn bijzondere aandachtspunten: een stuk groei te realiseren bij bestaande en nieuwe klanten; samenwerking zoeken/uitbouwen met andere partijen, krachten bundelen; betrouwbaarheid en beschikbaarheid van toeleveranciers / materialen / grondstoffen.

Organisatieprofiel

Roba Groep is actief in de metaalindustrie en is gevestigd in 6 landen met 12 bedrijven, verdeeld in twee divisies:

KBM Affilips Divisie: een van de grootste en meest veelzijdige producenten ter wereld van hoogwaardige voorlegeringen op basis van aluminium, koper, nikkel, zink en lood. Productielocaties in Delfzijl, Oss en Tienen (België)

Roba Metals Divisie:

 • Opslag, bewerking en omsmelten van recyclebare grondstoffen (hoofdzakelijk aluminium) in IJsselstein, Delfzijl en Alcester (UK).
 • Bewerken van Staal, Roestvast Staal en Aluminium coils tot plaat en band in eigen service centers in IJsselstein, Aalten, Genk, Asse (beiden België) en Stanowice (Polen).
 • Opslag en distributie op bovengenoemde locaties  van halffabrikaten in staal, roestvast staal, aluminium, lood, zink en koper in verschillende vormen zoals plaat, band en buis.

ROBA is 100% familiebezit. Aandeelhouders van ROBA Holding BV zijn meerdere certificaathouders, allen familieleden. De belangen van de aandeelhouders worden behartigd door de STAK (Stichting Administratie Kantoor).

De statutaire directie wordt gevormd door twee directeuren, die de dagelijkse leiding hebben. De directie fungeert nadrukkelijk als cultuurdrager van de organisatie en ademt in alles het karakter van het bedrijf: open, eerlijk, flexibel, diepgaande kennis, professionaliteit, en resultaatgerichtheid.

Raad van Commissarissen

De RvC functioneert ten behoeve van ROBA Holding BV en alle bij Roba betrokken belanghebbenden binnen en buiten de onderneming. De commissarissen leveren, door het uitoefenen van een adviserende en toezichthoudende rol, hun bijdrage aan de koers van ROBA Holding B.V. De taak van de commissaris is het toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van ROBA Holding B.V. en de met haar verbonden ondernemingen. De commissaris is een sparringpartner voor de directie en aandeelhouders. 

Commissarissen zijn onafhankelijk in denken en doen. Daarnaast is de RvC verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. De RvC opereert onafhankelijk en kritisch.

Bij de samenstelling van de RvC wordt gestreefd naar een mix aan kennis en ervaring. Er is een balans tussen ervaring en affiniteit van RvC-leden enerzijds en de specifieke Roba organisatie en cultuur anderzijds. Ieder lid van de raad is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de organisatie te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen.

De huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt:

 • De heer Mr. Kees van de Meent (voorzitter)
 • De heer Prof. Dr. Ir. Leo Kestens
 • Mevrouw Drs. Angelique Magielse RA
 • De heer Mario der Weduwen
 • De heer Hennie van Vliet

Vanwege (leeftijd gerelateerd)vertrek van de heer Hennie van Vliet, ontstaat per 1 juli 2023 de vacature voor een Lid Raad van Commissarissen met de volgende specifieke kwaliteiten:

 1. ervaring met het familiebedrijf: cultuur/ normen/ waarden; verhoudingen; opvolging.
 2. kennis van commercie: ondernemende geest; groei; samenwerking; toeleveranciers.
 3. bekend met technologie
 4. bekend met duurzaamheidsvraagstukken: footprint; doelstellingen; verslaggevingsregels.

Kwalificaties die voor elk lid van de RvC gelden zijn:

 • Zich herkennen in het karakter van Roba.
 • Relevante bestuurlijke- en/of toezichthoudende ervaring.
 • Onafhankelijk in denken en doen.
 • Voldoende kwaliteiten om toezicht te kunnen houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie en om de directie met raad en daad van dienst te kunnen zijn.
 • In staat om de balans tussen afstand en betrokkenheid goed te hanteren.
 • Een communicatief vaardige teamspeler die positief kritisch acteert.
 • Hoog normbesef over integriteit en integer handelen met daarbij een gezond verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Kennis van bedrijfsprocessen.
 • Vervult de rol van inspirerende sparringpartner naar collega RvC leden en de bestuurder.
 • Beschikt over een scherpe antenne voor de onderstroom en het niet gezegde in de boardroom. Maakt dit bespreekbaar.
 • Heeft natuurlijk gezag. Is authentiek.
 • Is flexibel en heeft voldoende beschikbare tijd.

Benoemingstermijn

De commissaris wordt benoemd voor een periode van 4 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming. Definitief aftreden vindt plaats in het jaar waarin de commissaris de leeftijd van 72 jaar bereikt.

Vergoeding en tijdsbesteding

Leden van de RvC ontvangen een marktconforme vergoeding.  De geschatte tijdsbesteding bedraagt, inclusief voorbereiding, circa 80 tot 100 uur per jaar.

Tijdpad

 • Solliciteren tot 16 januari
 • Voorselectiegesprek bij Diemen & Van Gestel: tussen 23 januari en 8 februari
 • Eerste selectiegesprek met selectiecommissie: 23 februari
 • Verdiepend gesprek met selectiecommissie: 8 maart
 • Inwinnen referenties
 • Benoemingsbesluit AvA: eind maart
 • (Formele-)start nieuwe commissaris 1 juli 2023

Solliciteren

ROBA Holding BV laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 16 januari 2023 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur.

Voor eventuele vragen: 0346-354354/ 06-50204993.    

Deel deze vacature