De piketpaaltjes van Toezicht, de juridisch kaders