Het uitoefenen van de werkgeversrol is voor de toezichthouder niet altijd eenvoudig. Leer omgaan met werkgeversdilemma’s, het lastige gesprek, zorgvuldigheid en koersvastheid!

Het succes van een organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door het functioneren van haar bestuurder(s). Het selecteren, benoemen, beoordelen, belonen, monitoren en het afscheid nemen van bestuurders is dan ook een van de belangrijkste taken van een toezichthouder. De formele, meer procedurele kant van die werkgeversrol krijgt vaak wel de nodige aandacht. Maar het goed invullen van de werkrelatie, het voeren van het soms lastige gesprek, daar zit ongemak. En veel ruimte voor verbetering, zoals veel toezichthouders ons melden.

De meeste toezichthouders hebben in eerdere executive functies de rol van werkgever als vanzelfsprekend vervuld. Maar als toezichthouder lijkt er iets te veranderen. Weliswaar ben je opnieuw werkgever, in dit geval van de bestuurder, maar het omgaan met die rol voelt dan ineens niet meer zo natuurlijk als voorheen. Toezichthouders kunnen een hogere drempel voelen om het gesprek aan te gaan, hebben last van de informatie-achterstand ten opzichte van de bestuurder, kunnen te maken hebben met een bestuurder die zich als dominante partij gedraagt of laten die bestuurder juist een beetje aan zijn of haar lot over. Ook over de eigen zorgvuldigheid en koersvastheid als raad, bij selectie en beoordeling van bestuurders, vindt men vaak dat het beter kan.

 

In de masterclass wordt op interactieve wijze aandacht gegeven aan:

  • De verschillende aspecten van de werkgeversrol. Zowel vanuit het perspectief van de raad als het perspectief van de bestuurder.
  • De samenstelling van en dynamiek binnen de raad, met als insteek de consequenties hiervan voor de invulling en kwaliteit van de werkgeversrol.
  • Voetangels en klemmen bij selectie en beoordeling, met de ambities van de organisatie als referentiekader.
  • Uw eigen casuïstiek met het oog op een vruchtbare werkrelatie met de bestuurder.

Na het volgen van de masterclass ‘De Toezichthouder als Werkgever’:

  • Bent u bijgepraat over de verschillende aspecten en perspectieven die bij de werkgeversrol
  • Heeft u inzicht in de consequenties van de samenstelling en werkwijze van uw raad op de uitoefening van uw rol als werkgever.
  • Is ingezoomd op de werkrelatie tussen uw raad en de bestuurder in de praktijk en komen aangrijpingspunten voor verbetering aan de orde.

Werkwijze:

  • Maatwerk staat centraal: door vooraf uw leerdoel en praktijkcasus te laten weten, kan de trainer uw thema’s al direct meenemen in het programma. U brengt uw casus ook in tijdens de dag zelf. Dat gebeurt in een vertrouwde en ontspannen sfeer.
  • De masterclass is open, actief en er is een interactieve dialoog. Om de kwaliteit te kunnen garanderen, hanteren wij voor de training een maximale groepsgrootte van 8 deelnemers.
  • De masterclass vindt plaats in een comfortabele ruimte in een groene omgeving met koffie-, thee- en lunchvoorzieningen.