-“Van onderbuik naar onderbouwd”-

Hoe geef ik als toezichthouder inhoud aan integriteit? Hoe kom ik achter de echte beweegredenen van mensen? Hoe kan ik antwoorden op vragen op waarde schatten? Hoe blijf ik als toezichthouder uit de negatieve spiraal rond juridische aansprakelijkheid, risicobeheersing en reputatiemanagement? Hoe kan ik in plaats daarvan het toezicht op integriteit op constructieve wijze handen en voeten geven?

De professionele toezichthouder wil aan de hand van een weloverwogen, grondige analyse tot de kern komen en zijn – mogelijk ook door zijn intuïtie gestuurde – besluiten gedegen onderbouwen, zonder dat zijn emoties het proces domineren. Een integriteitsdilemma overzichtelijk en inzichtelijk maken, zodat je grip krijgt op de zaak, de juiste afweging maakt en niets wordt overgeslagen. Dát maakt dat een toezichthouder moreel correct handelt, geeft haar/hem gezag, ondersteunt de juiste toon aan de top en het gewenste voorbeeldgedrag.

In deze masterclass wordt op interactieve wijze aandacht gegeven aan:

 • Het definiëren van uw (integriteits-) dilemma
 • Verdieping van inzicht in uw eigen beweegredenen
 • Het oplossen van (integriteits-)dilemma’s aan de hand van een gestructureerde analyse-aanpak
 • Mogelijkheden en kansen, maar ook valkuilen en risico’s
 • De menselijke interactie rond een integriteitsdilemma
 • Simulaties, eigen casuïstiek en lastige situaties

Na het volgen van de masterclass ‘Constructief omgaan met Dilemma’s in Toezicht’:

 • Kent u de dynamiek rond (integriteits-) dilemma’s
 • Heeft u inzicht in en ervaring opgedaan met een gestructureerde analyse-aanpak voor (integriteits-) dilemma’s, die u helpt de juiste oplossing te kiezen en uw overwegingen gedegen te documenteren
 • Kent u de valkuilen en risico’s, maar ook de kansen die de zorgvuldige afweging van
  een integriteitsdilemma u biedt
 • Kunt u de inzichten naar uw eigen situatie en eigen rol vertalen

De masterclass is sterk interactief. Er is ruimschoots aandacht voor eigen casuïstiek en ervaringen. U leert snel (integriteits-) dilemma’s te herkennen, op gestructureerde wijze deze dilemma’s te analyseren, zodat geen stappen worden overgeslagen en op weloverwogen wijze de juiste besluiten worden genomen. De technieken zijn gebaseerd op onze uitgebreide ervaring met Raden van Commissarissen/Toezicht.

“Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.”
Albert Einstein

‘Van onderbuik naar onderbouwd’, een zinvolle en praktische dag over integriteitsdilemma’s.”
  Marc Dijkstra, lid RvT De Zorggroep en lid RvT De Hulphond

“Integriteit geeft genoeg stof om te bespreken, maar is soms ook kinderlijk eenvoudig in de vorm van stapsgewijs handelen, zoals in de masterclass aangereikt.”
Inge Grimm, lid RvC Rabobank West Betuwe, lid RvT ROC Rijn IJssel

“Een uitstekende masterclass om je inzichten in integriteitsdilemma’s te delen en te versterken met mede-toezichthouders.”
Erik Teiken, lid RvT Woningstichting Barneveld