Als toezichthouder, commissaris en bestuurder dient u de juiste dialoog te voeren over IT en digitalisering.
Hoe doet u dat? Welke vragen moet u stellen? Hoe krijgt u er als toezichthouder/commissaris meer grip op? Hoe borgt u IT in de governance van uw organisatie, binnen uw Bestuur, Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen?

Het belang van IT en digitale innovatie neemt alleen maar toe en is direct van invloed op de relatie tussen organisatie en alle stakeholders: klanten, financiers, externe toezichthouders en het algemeen publiek. Een goede inzet van IT kan het verschil maken op de ‘markt’, een storing kan de continuïteit in gevaar brengen. De steeds strengere wet- en regelgeving maakt dat IT in toenemende mate aandacht behoeft.
Voor veel toezichthouders, commissarissen en bestuurders is IT echter nog een nieuw domein. Het is onontkoombaar dat IT – zowel in de profit als in de non-profit – een prominente(re) plaats krijgt in het werk van de toezichthouder, commissaris en bestuurder in de boardroom.

In de masterclass wordt op interactieve wijze aandacht gegeven aan:

  • Actuele digitale ontwikkelingen. De kansen en risico’s en het belang daarvan voor u als toezichthouder/commissaris/bestuurder.
  • Hoe u te weten komt of uw bestuur/directie adequaat anticipeert op digitale ontwikkelingen en de risico’s afdoende pareert.
  • De belangrijkste vragen die u in de boardroom moet stellen over IT.
  • Een raamwerk en indicatoren voor de beheersing van IT-risico’s.
  • Voorbeelden van hoe organisaties IT hebben georganiseerd in hun toezicht.
  • Hoe u het toezicht op IT kunt verbeteren binnen uw Bestuur, RvT of RvC.

Als deelnemer aan de masterclass ontvangt u het boek “De commissaris en het toezicht op IT – De eerste zeven vragen”  van Lineke Sneller.