Medewerker Organisatieontwikkeling Rabobank

‘Mijn missie in mijn werk is nu helder. Ik ben me bewust van de leidende waarden. Bepaalde gedragspatronen belemmerden mij. Door ze één voor één te onderzoeken en alternatieven te verkennen, kan ik me nu verder ontplooien. Misschien wel het allerbelangrijkste gedurende het proces: alles ademt de sfeer van respect en vertrouwen uit.’