Drs. Mariëtte Hamer

Bestuurder, toezichthouder, adviseur en voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER).

Drs. Mariëtte Hamer, bestuurder, toezichthouder, adviseur en voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER). Haar drijfveer is om een ieder beter in de samenleving te laten participeren. Zij kan goed inschatten wat in een proces gebeurt en weet daar meteen op in te springen. Van 1998 tot september 2014 was zij lid van de Tweede Kamer (PvdA), onder meer fractievoorzitter. Ze was voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; woordvoerder op het terrein van sociale zaken, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, arbeid en zorg, onderwijs en kinderopvang; lid van het presidium en ondervoorzitter van de Kamer

Back to Top
MENU