Drs. Mieke Pigeaud-Wijdeveld RC

Finance lecturer & consultant / Supervisory Board member

Mieke is mede-auteur van het boek ‘Financiën voor commissarissen en toezichthouders’, meervoudig toezichthouder (o.m. Consumentenbond, Havenbedrijf Amsterdam),. Na haar studie bedrijfseconomie (EUR) volgde zij post-doctorale opleidingen op het gebied van Controlling, Verandermanagement, Leiderschapsontwikkeling en Governance. Zij heeft in diverse branches en ondernemingen (o.m. Akzo, Ahold, NS) (eindverantwoordelijke) financiële functies vervuld. Vanaf 2010 ondersteunt zij commissarissen en toezichthouders, MKB-ondernemers en ondernemingsraden op financieel en strategisch gebied.

Back to Top
MENU