Werving, search & selectie

‘We hebben als organisatie tot nog toe weinig ervaring opgedaan met externe partners als het gaat om werving en selectie. Uit de afgelopen periode is gebleken dat dit een zeer welkome en professionele aanvulling is op onze eigen deskundigheden. Zeker daar waar het gaat om de werving van een directeur/bestuurder is de expertise een onderdeel van de zorgvulidgheid en waarborg van objectiviteit geweest.’