Portfoliomanager (V/M) -Raad voor Rechtsbijstand – Den Bosch

Overig

Portfoliomanager (V/M) -Raad voor Rechtsbijstand – Den Bosch

Overtuigingskracht – Rolvast – Communicator – Verbinder

 Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) is als zelfstandig bestuursorgaan een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verantwoordelijk voor een belangrijke steunpilaar in onze democratische samenleving: gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. De Raad zorgt ervoor dat financieel minder draagkrachtige burgers toegang hebben tot goede en betaalbare rechtsbijstand en ondersteuning krijgen voor het oplossen van juridische problemen. De rechtsbijstand wordt verleend door zo’n 7.000 advocaten en mediators die voldoen aan de voorwaarden om gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen.

Naast de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) voert de Raad ook een deel van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) uit. Bij de Raad werken zo’n 300 medewerkers verdeeld over de vestigingen Den Bosch en Leeuwarden, een aantal flexlocaties (waaronder Utrecht) en vier aanmeldcentra (kantoren van de IND waar de asielprocedure wordt doorlopen).

Het werkveld van de Raad is dynamisch. De wereld om ons heen verandert; de maatschappij wordt steeds complexer en burgers krijgen steeds vaker te maken met (juridische) problemen. Maar ook hoe mensen denken, communiceren en zich gedragen verandert. Dit vereist dat het rechtsbestel hierin meegroeit en daarmee ook de Raad. We kunnen ons werk alleen goed blijven doen door mee te gaan in de veranderingen.

De Raad is dan ook volop in beweging; we optimaliseren onze werkprocessen, zoeken verbinding en bouwen nieuwe ICT-systemen. We werken aan versterking van het stelsel van rechtsbijstand en de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit doen we door intern en extern intensief samen te werken, kennis te delen en ons toegankelijk op te stellen. In alles wat we doen staat de burger centraal.

Kijk voor meer informatie over de Raad op www.raadvoorrechtsbijstand.org

 

Organisatiecultuur

 De medewerkers ervaren de Raad als een informele en betrokken organisatie met een collegiale sfeer. Er is ruimte voor gezelligheid, maar er wordt ook hard gewerkt. Er zijn korte lijnen tussen management en medewerkers. In de steeds veranderende wereld geeft de Raad uitvoering aan zijn wettelijke taken aan de hand van de vijf kernwaarden. De burger staat in alles wat we doen centraal. Het is het ‘waarom’ van onze organisatie. Om de burger centraal te kunnen stellen moeten we toegankelijk zijn in onze dienstverlening en ons handelen. Met toegankelijkheid verdien je vertrouwen. Vertrouwen maakt de weg open voor samenwerken. En alleen door samen te werken is het mogelijk professioneel te kunnen werken.

Er is veel aandacht voor de medewerkers. De directie geeft richting aan de organisatie en werkt hierbij nauw samen met een betrokken OR. De Raad stimuleert en waardeert het meedenken van alle medewerkers. Er wordt echt naar je geluisterd en je hebt daadwerkelijk impact.

 

Centrale regie

In deze functie werk je in het CIO office (organisatieonderdeel Bedrijfsvoering). In het CIO office zijn de volgende expertises terug te vinden: Privacy, Information Security, Portfoliomanagement en Informatiehuishouding. Dit team wordt aangestuurd door het Hoofd CIO office en valt onder de CIO/Manager Bedrijfsvoering. Vanuit dit team wordt centraal regie gevoerd op alle ontwikkelingen binnen de Raad en wordt de doelmatigheid, veiligheid en rechtmatigheid van projecten en wijzigingen gecontroleerd. Voor de komende jaren staat een aantal grote projecten op stapel waardoor portfoliomanagement een nog belangrijkere rol speelt.

Het projectenportfolio bevat alle ‘Raadsbrede’ projecten. Enerzijds zijn er projecten om de bedrijfsvoering te verbeteren en het ICT-landschap binnen de Raad in stand te houden of te vernieuwen. Anderzijds bevat het projecten in het kader van externe en innovatieve ontwikkelingen.

Raad voor Rechtsbijstand
Raad voor Rechtsbijstand

Portfoliomanager

Portfoliomanagement is een instrument om de strategische doelstellingen van de Raad te realiseren.

Als portfoliomanager ben je verantwoordelijk voor een actueel en zorgvuldig samengesteld overzicht van het projectenportfolio. Je adviseert de portfolioboard over het opnemen, bijsturen of verwijderen van projecten in het portfolio.

Je bent de kritieke schakel tussen management, projectmanagement en de directie/bestuurder. Je bent een volwaardig gesprekspartner, adviseur en inhoudsdeskundige.

In deze functie zorg je ervoor dat de portfolioboard op tijd de juiste beslissingen kan nemen ten aanzien van het samenstellen, sturen en beheersen van het projectenportfolio.

Je zorgt dat de portfolioboard tijdig in staat wordt gesteld om keuzes te maken die zijn geënt op de strategische ambities van de Raad en die de hoogste bijdragen leveren aan de organisatiedoelstellingen.

Je bent verantwoordelijk voor de procesgang en de vaststelling van het projectportfolio.

De Portfoliomanager rapporteert functioneel aan de portfolioboard en hiërarchisch aan het Hoofd CIO office.  

Je treedt tevens op als secretaris van de portfolioboard.

 

Werkzaamheden

 • Je houdt continu overzicht op alle lopende en op de rol staande projecten en project ideeën.
 • Je bewaakt de samenhang en afhankelijkheden tussen de projecten.
 • Je beoordeelt nieuwe projectopdrachten op inhoudelijke volledigheid, aansluiting op strategische doelstellingen en vanuit de risico’s op het totale portfolio en brengt op basis hiervan advies uit aan de portfolioboard.
 • Je rapporteert aan de portfolioboard over voortgang en kwaliteit van projecten en het portfolio via tijdige en betrouwbare stuur-/beslisinformatie.
 • Je zorgt voor een correct gebruik van de portfolioprocessen, templates, handleidingen en het FCC-systeem.
 • Je zorgt voor afgestemde werkwijzen in de uitvoering van projecten en portfolio’s.
 • Je bewaakt, borgt en optimaliseert het project- en portfoliomanagementproces.
 • Je voert maandelijkse reviews uit van de lopende projecten, signaleert eventuele knelpunten en legt oplossingen ter besluitvorming voor aan de portfolioboard.
 • Je adviseert de portfolioboard over het opnemen, bijsturen of verwijderen van projecten in het portfolio.
 • Binnen het portfoliomanagementproces neem je waar nodig maatregelen die een goede gang van zaken waarborgen en verbeteren.
 • Je rapporteert aan de CIO over voortgang en kwaliteit van projecten en het portfolio via tijdige en betrouwbare stuur-/beslisinformatie.
 • Je adviseert over te nemen besluiten door de portfolioboard .
 • Je draagt het belang van portfoliomanagement uit.

 

Wat wij van jou vragen

 • Een academisch werk- en denkniveau en je bent bedreven met portfoliomanagement en projectmanagement.
 • Vaardig in het analyseren van doelstellingen, wensen en behoeften van opdrachtgevers en het vertalen daarvan in realiseerbare projecten.
 • Je weet te verbinden en hoe om te gaan met tegengestelde belangen die optreden bij het plannen en het uitvoeren van projecten. Je zoekt naar draagvlak en toegevoegde waarde en maakt dit zichtbaar.
 • Je faciliteert het proces met een goed oog voor de ander. Je krijgt mensen mee door dialoog en creëert draagvlak. Olifantenpaadjes sta je niet toe.
 • Je bent rolvast en rolbewust vanuit jouw positie. Daadkrachtig maar niet dominant.
 • Het coördineren, organiseren, analytisch denken en proactief optreden gaat je goed af.
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. To the point in presentatie.
 • Kennis van en ervaring met de financiële allocatie en afhandeling van projecten.
 • Kennis van en ervaring met diverse projectmethodieken zoals Agile en Prince2.
 • Ervaring met het managen van een projectenportfolio.
 • Ervaring bij de (rijks)overheid is een pre.

 

Wat bieden wij?

Een informele en collegiale werkomgeving met korte lijnen. Veel aandacht en ruimte voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling en talentgericht werken.

Bij de raad wordt hybride gewerkt, waarbij je een deel van de week thuis werkt.

Een werkweek van 32 – 36 uur. De standplaats is Den Bosch. In Utrecht is er een flexlocatie.

Er is veel aandacht voor vitaliteit en gezondheid van medewerkers zoals (tegemoetkoming in de  kosten van) een sportabonnement, fietsplan, fit & fun activiteiten, leefcoach, etc.

Een goede balans tussen werk en privé (flexibel en hybride werken). Goede en ergonomische faciliteiten om je werk thuis goed te kunnen doen (laptop, smartphone, bureau en beeldscherm).

 

Het bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering  bedraagt maximaal € 81.000 (bij een fulltime/36-urige werkweek). Geboden wordt een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie en solliciteren

De Raad laat zich in deze procedure ondersteunen door bureau Diemen & Van Gestel. Drs. Monique Brummans en Max de Kroon MSc van Diemen & Van Gestel begeleiden de werving- en selectieprocedure. Voor informatie: 0346-354354 of 06-50204993.

Je cv, vergezeld van een motivatiebrief, kun je vóór 23 september 2022 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden.

Deel deze vacature