Technisch Architect (V/M) -Raad voor Rechtsbijstand – Den Bosch

Overig

Technisch Architect (V/M) -Raad voor Rechtsbijstand – Den Bosch

 

 • Werken bij een mensgerichte organisatie met een maatschappelijk doel.
 • Een informele en collegiale werkomgeving met korte lijnen.
 • Volop professionele en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Combinatie van thuis- en op kantoor werken.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) is als zelfstandig bestuursorgaan een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verantwoordelijk voor een belangrijke steunpilaar in onze democratische samenleving: gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. De Raad zorgt ervoor dat financieel minder draagkrachtige burgers toegang hebben tot goede en betaalbare rechtsbijstand en ondersteuning krijgen voor het oplossen van juridische problemen. De rechtsbijstand wordt verleend door zo’n 7.000 advocaten en mediators die voldoen aan de voorwaarden om gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen.

Naast de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) voert de Raad ook een deel van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) uit. Bij de Raad werken zo’n 300 medewerkers verdeeld over de vestigingen Den Bosch en Leeuwarden, een aantal flexlocaties (waaronder Utrecht) en vier aanmeldcentra (kantoren van de IND waar de asielprocedure wordt doorlopen).

Het werkveld van de Raad is dynamisch. De wereld om ons heen verandert; de maatschappij wordt steeds complexer en burgers krijgen steeds vaker te maken met (juridische) problemen. Maar ook hoe mensen denken, communiceren en zich gedragen verandert. Dit vereist dat het rechtsbestel hierin meegroeit en daarmee ook de Raad. We kunnen ons werk alleen goed blijven doen door mee te gaan in de veranderingen.

De Raad is dan ook volop in beweging; we optimaliseren onze werkprocessen, zoeken verbinding en bouwen nieuwe ICT-systemen. We werken aan versterking van het stelsel van rechtsbijstand en de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit doen we door intern en extern intensief samen te werken, kennis te delen en ons toegankelijk op te stellen. In alles wat we doen staat de burger centraal.

Kijk voor meer informatie over de Raad op www.raadvoorrechtsbijstand.org

Organisatiecultuur

De medewerkers ervaren de Raad als een informele en betrokken organisatie met een collegiale sfeer. Er is ruimte voor gezelligheid, maar er wordt ook hard gewerkt. Er zijn korte lijnen tussen management en medewerkers. In de steeds veranderende wereld geeft de Raad uitvoering aan zijn wettelijke taken aan de hand van de vijf kernwaarden. De burger staat in alles wat we doen centraal. Het is het ‘waarom’ van onze organisatie. Om de burger centraal te kunnen stellen moeten we toegankelijk zijn in onze dienstverlening en ons handelen. Met toegankelijkheid verdien je vertrouwen. Vertrouwen maakt de weg open voor samenwerken. En alleen door samen te werken is het mogelijk professioneel te kunnen werken.

Er is veel aandacht voor de medewerkers. De directie geeft richting aan de organisatie en werkt hierbij nauw samen met een betrokken OR. De Raad stimuleert en waardeert het meedenken van alle medewerkers. Er wordt echt naar je geluisterd en je hebt daadwerkelijk impact.

Medewerkers kunnen – naast hun eigenlijke takenpakket – ook een andere rol vervullen zoals preventiemedewerker, lid van een werkgroep of een activiteitencommissie. De Raad besteedt daarnaast veel tijd aan kennisverdieping en -verbreding via opleidingen en cursussen. Ook zet de Raad zijn eigen medewerkers als ervaringsdeskundigen in voor het geven van workshops.

De afdeling

De afdeling Informatie Management (afdeling IM) houdt zich bezig met alles op het gebied van techniek, informatie en kantoorautomatisering. De afdeling is verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneel beheer van het applicatielandschap, de oplevering van releases en changes in het bestaande landschap, is nauw betrokken bij alle technische of applicatieve veranderingen en is tevens verantwoordelijk voor de informatievoorziening en -analyse, testwerk en het oplossen van incidenten.

In deze functie werk je binnen het architectuurteam van de afdeling Informatie Management (IM) samen met de Informatie- en de Enterprise architect, maar in nauwe afstemming met de andere organisatieonderdelen.

Bij de afdeling IM werken circa 18 medewerkers en een aantal externe medewerkers. Vanuit de afdeling IM wordt centraal regie gevoerd op alle ontwikkelingen binnen de Raad en wordt de doelmatigheid, veiligheid en rechtmatigheid van projecten en wijzigingen geborgd. De Raad voert een actieve regie waarbij de feitelijke ontwikkel- en beheeractiviteiten met behulp van leveranciers uitgevoerd worden.

Technisch Architect

Als Technisch Architect voer je de volgende werkzaamheden uit:

 • Je hebt een belangrijke rol in de verandertrajecten binnen de Raad, van meedenken tot realisatie van deze veranderingen.
 • Je verwerkt de overheid API strategie in de domein architectuur integratie.
 • Je zorgt voor het opstellen van de domein architectuur Infra & Hosting.
 • Je adviseert en ondersteunt bij de uitvoering van de (Azure) Cloud strategie van de Raad.
 • Je ondersteunt de project architect bij het schrijven van een Project Start Architectuur (PSA) op het gebied van technische architectuur.
 • Jij hebt een belangrijke (advies) rol op het gebied van het realiseren van technische oplossingen (infra, hosting en integratie) in diverse (business gerelateerde) projecten.
 • Je stelt technische IT architectuurprincipes en richtlijnen op.
 • Je ondersteunt en adviseert de Delivery manager van de afdeling Informatie Management (IM) bij het opstellen van wijzigingsverzoeken t.a.v. benodigde infrastructuur.
 • Je toetst de gerealiseerde oplossingen aan de kaders van de PSA; maakt daarbij de afweging of projectkeuzes passen binnen de architectuur roadmap van de Raad.
 • Je geeft de consequenties aan van technische keuzes in de doelarchitectuur, de haalbaarheid daarvan en maakt de kosten en doorlooptijd inzichtelijk.
 • Je adviseert vanuit je technische expertise de CIO en enterprise architect t.a.v. stukken van het ministerie van J&V op het gebied van infra, hosting en Cloud vraagstukken.

Wij zoeken iemand die:

 • beschikt over een afgeronde (bij voorkeur IT-)opleiding op hbo-niveau.
 • ervaring heeft als architect binnen de overheid en bekend is met de NORA.
 • ervaring heeft met maatwerk, maar ook met standaard pakketten.
 • ervaring heeft met het ontwerpen en realiseren van oplossingen met componenten van meerdere software vendors.
 • ervaring heeft met het schrijven en ontwerpen van (Azure) Cloud migraties en modernisering van bestaande oplossingen.
 • bekend is met Agile werken en Agile architectuur en met architectuur methoden zoals TOGAF, DYA en SOA.
 • weet hoe te modelleren in Archimate.
 • beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en makkelijk schakelt tussen verschillende lagen binnen de organisatie.
 • om kan gaan met weerstand en standpunten overtuigend weet over te brengen naar de verschillende partijen (inclusief vendors);
 • als teamplayer zich makkelijk aanpast aan veranderende situaties en de ontwikkelteams en collega’s bij IM mee kan nemen in de veranderingen.

 

Wat bieden wij?

 • Een informele en collegiale werkomgeving met korte lijnen.
 • Een leuke functie binnen een dynamische, veranderende en complexe omgeving waarin je een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling en te professionaliteit van de Raad.
 • Veel aandacht en ruimte voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling en talentgericht werken.
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een werkweek van 32 tot 36 uur waarbij je het merendeel van de week thuis werkt. De standplaats is Den Bosch. In Utrecht beschikken we over een flexlocatie.
 • Een maximum bruto jaarsalaris van circa € 68.000, inclusief vakantietoeslag en 13e maand (bij een fulltime dienstverband van 36 uur). CAO Rechtsbijstand.
 • Veel aandacht voor vitaliteit en gezondheid van medewerkers; (tegemoetkoming in de kosten van) een sportabonnement, fietsplan, fit & fun activiteiten, leefcoach, etc.
 • Een goede balans tussen werk en privé (flexibel en hybride werken).
 • Goede en ergonomische faciliteiten om je werk thuis goed te kunnen doen (laptop, smartphone, bureau en beeldscherm).

Iedereen is welkom te solliciteren ongeacht gender, leeftijd of achtergrond. Bij de Raad zien we juist dat door het inbrengen van verschillende perspectieven en standpunten onze dienstverlening verder verbetert. Wel vragen wij een VOG te overleggen en leg je de ambtseed of -belofte af.

Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Solliciteren

De Raad laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. Drs. Monique Brummans en Max de Kroon MSc van Diemen & Van Gestel begeleiden de wervings- en selectieprocedure.

Je CV, vergezeld van een motivatiebrief kun je vóór 1 augustus toezenden aan drs. Monique Brummans, via www.diemenenvangestel.nl/vacatures. Voor eventuele vragen: 0346-354354.

Deel deze vacature