Vrouwelijke manager in Nederland ondervertegenwoordigd

Vrouwelijke manager in Nederland ondervertegenwoordigd

Hun aandeel nam de afgelopen jaren toe, maar vrouwen zijn in Nederland toch nog altijd ondervertegenwoordigd op managementniveau.
In 2017 was minder dan 30% van  de 330.000 managers vrouw.

Nederland zit daarmee net als Denemarken en Duitsland onder het Europees gemiddelde van 36%, zo blijkt uit cijfers van Eurostat.
Alleen in de raden van commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven scoort Nederland bovengemiddeld. Vrouwelijke managers zijn het meest te vinden in Oost-Europese landen en dan vooral in de Baltische staten. Dat is opvallend, omdat uit een ander onderzoek van Eurostat deze week bleek dat zij in deze landen juist een marginale rol vervullen in de landelijke politiek.

Het aandeel vrouwen in de toplaag van het Nederlandse bedrijfsleven is met bijna 17% gelijk aan het gemiddelde in de EU. Het gaat om vrouwen in de hoogste twee bestuurslagen van de grootste beursgenoteerde bedrijven van een land. In Nederland betreft dit het aandeel vrouwen in de raad van bestuur en raad van commissarissen van de Nederlandse bedrijven in de AEX-index. In landen met een one-tierbestuursmodel zijn dit de board of directors en het zogeheten executive committee, ook wel management committee genoemd.

 

In Nederland zijn vrouwen relatief het beste vertegenwoordigd in de raden van commissarissen van deze beursgenoteerde ondernemingen. Volgens Eurostat was vorig jaar 31% van de commissarissen in deze Nederlandse bedrijven vrouw. Dat is boven het EU-gemiddelde van 27%. Het aandeel vrouwen in de rvc’s is de afgelopen jaren ook toegenomen in Nederland. In 2010 was nog 15% van de commissarissen vrouw.

Andere landen waar raden van commissarissen bovengemiddeld veel vrouwen tellen, zijn Frankrijk, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In deze landen is het aandeel vrouwen in deze toplaag de afgelopen jaren flink toegenomen.De grootste beursgenoteerde bedrijven in deze landen zijn veelal multinationals. Die lopen in tegenstelling tot de grootste beursgenoteerde bedrijven in Zuid- en Oost-Europa blijkbaar voorop in het steeds meer toewijzen van posities in de raad van commissarissen aan vrouwen.