Werving, Search & Selectie

“We zijn tevreden. De raad van toezicht is uitgebreid met een lid, waarvan wij verwachten dat die enerzijds de vereiste know-how en competenties heeft, anderzijds verbindend zal zijn jegens de huurdersorganisatie, op wiens voordracht hij is benoemd.” Woningstichting Warmunda