Zelfevaluatie Raad van Commissarissen

“Als een zelfevaluatie bij een goed draaiend team toch nog vele nieuwe inzichten oplevert en de basis vormt voor verdere verbetering, dan is die zeer geslaagd.”

Drs.ing. Cees Oosterwijk, Voorzitter Raad van Commissarissen UWOON