Afgeronde opdrachten – Onderwijs

Onderwijs

 • Albeda College Leden Raad van Toezicht
 • Albeda College Begeleiding 7life sessies
 • Albeda College Lid College van Bestuur
 • AOC Groencollege-Scalda Directie
 • AOC Limburg Interim Manager
 • AOC Midden en Oost- Brabant Directie
 • AOC Zeeland Directeur
 • A van Dierenschool (VVS) Directeur
 • Basiseducatie Amsterdam Product manager
 • Christelijke Onderwijs Groep Leden Raad van Toezicht
 • Clusius College Directeuren
 • CVO Groep Bestuurder
 • CVO Groep Manager Planning & Control
 • Da Vinci College Voorzitter College van Bestuur
 • De Groeiling Voorzitter Raad van Toezicht
 • De Lindenberg Directeur-Bestuurder
 • Gemeentelijke S.G. Doetinchem Rector en Conrector
 • Haagse Hogeschool Controller a.i.
 • Haagse Hogeschool Manager Management en Technische Opleidingen
 • Haagse Hogeschool Directeur Financieel Economische Zaken
 • Haagse Hogeschool Directeur Academie voor Sociale Professies
 • Haagse Hogeschool Directeur Academie voor Gezondheid
 • HEAO Arnhem Facilitair Directeur en div. functies
 • Hogeschool De Horst Voorzitter Directie
 • Hogeschool Inholland Directeur
 • Hogeschool Inholland Directeur Domein Communicatie en Media
 • Hogeschool Inholland Directeur Concerndienst HRM
 • Hogeschool Inholland Directeur Finance
 • Hogeschool Inholland Hoofd ICT
 • Hogeschool Inholland P&O Adviseur
 • Hogeschool Inholland Hoofd Facilitaire Dienst
 • Hogeschool Inholland Unitdirecteur
 • Hogeschool Inholland Coördinator Studentenzaken
 • Hogeschool Inholland Operationeel Manager F.Z.
 • Hogeschool Leeuwarden Voorzitter & Lid Raad van Bestuur
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Onderwijsmanager SPH
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Onderwijsmanager CMV
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Afdelingsdirecteur Creatieve Therapie
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Directielid Faculteit Economie
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Interim directeur Faculteit Economie
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Unit Management Faculteit Economie
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteitsdirecteur
 • Hotelschool The Hague Director of Operations/Member of the Board of Directors
 • Hotelschool The Hague Dean of Faculty/Member of the Board of Directors
 • Hotelschool The Hague Lector
 • Hotelschool The Hague Manager HR
 • Hotelschool The Hague General Corparate Secretary
 • Hotelschool The Hague Voorzitter en Lid College van Bestuur
 • Hogeschool Utrecht Voorzitter College van Bestuur
 • Hogeschool Windesheim Afdelingsdirecteuren
 • Hogeschool Windesheim Adjunct Directeur
 • Hogeschool Windesheim Unit Management Faculteit
 • Hogeschool Zuyd Faculteitsdirecteur Ergotherapie
 • Hogeschool Zuyd Faculteitsdirecteur Verpleegkunde
 • ID College Leden Raad van Toezicht
 • ISA Regiodirecteur
 • I.V.O. Leeuwarden Directeur
 • I.V.O. Leeuwarden Voorzitter
 • I.V.O. Leeuwarden Lid Raad van Bestuur
 • Koning Willem l College Directeur Informatievoorziening
 • Koning Willem l College Directeur Marketing & Communicatie
 • Krimpenerwaard College Voorzitter Raad van Toezicht
 • Lyceum aan Zee Manager Bedrijfsvoering
 • NAC Opleidingen Unit directie
 • NHL Stenden Voorzitter en Lid College van Bestuur
 • Nova College Voorzitter Raad van Toezicht
 • Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Leden Raad van Toezicht
 • Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voorzitter Raad van Toezicht
 • OVBD Hoofd Communicatie & PR
 • OVBD Sr. Beleidsmedewerker
 • OVBD Regiomanager
 • OVBD Manager KIC
 • ROC Amsterdam Voorzitter College van Bestuur
 • ROC Amsterdam Voorzitter Centrale Directie
 • ROC Amsterdam-Flevoland Directie
 • ROC Aventus Leden Raad van Toezicht
 • ROC Aventus 2 Directeuren
 • ROC Breda Voorzitter College van Bestuur
 • ROC Friese Poort Manager Commercie
 • ROC Horizon College Leden Raad van Toezicht
 • ROC Horizon College Opleidingsmanagers
 • ROC Horizon College Directeur
 • ROC Horizon College Interim-opleidingsmanager
 • ROC Leiden Voorzitter College van Bestuur
 • ROC Leiden Leden Raad van Toezicht
 • ROC Midden-Nederland Directeur
 • ROC Midden Nederland Clusterdirecteur Zorg en Welzijn
 • ROC Rijn IJssel Leden Raad van Toezicht
 • ROC Ter AA Directie
 • ROC TOP Directie
 • ROC West Brabant Voorzitter College van Bestuur
 • ROV-opleidingen Sittard Unitdirecteuren
 • Samenwerkingsverband WSNS Zuid-Kennemerland -Directeur Samenwerkingsverband Primair Onderwijs
 • Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland Toezichthouders
 • Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland Voorzitter Raad van Toezicht
 • Scholengemeenschap Epe Rector
 • Scholen in de Kunst Directeur-Bestuurder
 • Sigma College Maastricht Unitdirecteuren
 • Sigma College Maastricht Hoofd Facilitaire Dienst
 • Sigma College Maastricht Controller
 • Sophia Scholen Ondersteuning Raad van Toezicht
 • Sophia Scholen Voorzitter & Lid College van Bestuur
 • Sophia Scholen Interim bestuurder
 • Stichting Basiseducatie Interim Productmanager
 • Stichting BOOR Voorzitter en 4 leden Algemeen Bestuur
 • Stichting BOOR Manager HR
 • Stichting BOOR Drie managers
 • Stichting BOOR Lid College van Bestuur
 • Stichting BOOR Hoofd Huisvesting & Vastgoed
 • Stichting BOOR Hoofd HR, Hoofd IT
 • Stichting Kennisnet Lid Raad van Toezicht
 • Stichting Kolom Algemeen Directeur
 • Stichting Leerplan Ontwikkeling Hoofd Voorlichting
 • Stichting Meervoud Leden Raad van Toezicht
 • Stichting Spaarnesant Openbaar Onderwijs Lid Directie, 2 Directeuren OBS
 • Stichting Spaarnesant Openbaar Onderwijs Leden Raad van Toezicht
 • Stichting Studenten Huisvesting Voorzitter Raad van Commissarissen
 • Stichting Vrije Scholen Zuid-Holland Voorzitter en leden Raad van Toezicht
 • Sweelinck College Rector
 • Ter Aa College Helmond Sr. Projectmanager
 • Ter Aa College Helmond Unit Directeuren
 • Ter Aa College Helmond Hoofd Facilitaire Zaken
 • TU Delft Twee Senior Datawarehouse Developers
 • TU Delft Medior Datawarehouse Developer
 • TU Delft Datawarehouse Developer
 • TU Delft Manager Shared Service Centre ICT
 • Universiteit Leiden Senior Controller / plv. Hoofd Financieel-Economische Zaken
 • VSNU Domeinleiders Financiën & Governance
 • VSO Leeuwarden Bestuurder
 • VVS Nederland Directeur
 • VVS Nederland Accountmanager
 • VVS Zuid-Nederland Directeur
 • Wellant College Leden Raad van Toezicht
 • WSNS Zuid-Kennemerland Bestuurder
 • Zaanlands Lyceum Directie

Heb je vragen?

We helpen je graag. Neem gerust contact met ons op.