Privacyverklaring

Diemen & Van Gestel heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van haar diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en kandidaten, en zorgvuldige omgang met hun (persoons-) gegevens. Diemen & Van Gestel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site (diemenenvangestel.nl) en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en niet zonder toestemming aan derden wordt verstrekt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Diemen & Van Gestel. Diemen & Van Gestel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Gebruik Persoonsgegevens
Door diensten van Diemen & Van Gestel te gebruiken, dan wel door de website van Diemen & Van Gestel te bezoeken, verklaart u akkoord te gaan met deze privacy verklaring. Wanneer u zich inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor één van onze diensten (HR dienstverlening waaronder werving, search en selectie, interim management, coaching, loopbaanbegeleiding/-advisering, training/workshop/masterclass/e.d.) wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server of die van een derde partij.
Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Diemen & Van Gestel en/of zich wil inschrijven als kandidaat kan dit doen door zich aan te melden via ons online aanmeldformulier (eventueel op een van de openstaande posities) of door persoonlijk contact. Daarmee geeft u ons persoonlijke informatie en gaat u ermee akkoord dat deze informatie wordt verwerkt en opgenomen in onze database.

Diemen & Van Gestel gebruikt de persoonlijke informatie voor een aantal doelen, namelijk om:

a) een kandidaat in te schrijven in onze databank,
b) een kandidaat in contact te brengen met opdrachtgevers voor wie Diemen & Van Gestel vacatures invult,
c) een kandidaat in onze databank te houden voor matching met toekomstige functies,
d) pre-employement screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers,
e) een persoon informatie te kunnen vragen met betrekking tot een van onze kandidaten (optreden als referent),
f) een persoon te adviseren/begeleiden door coaching en/of loopbaanadvisering/-begeleiding,
g) een persoon als (potentiële) deelnemer aan een training/workshop/masterclass/e.d. te kunnen informeren,
h) de elektronische versie van de nieuwsbrief/informatie over training/workshop/masterclass te sturen,
i) betalingen te verwerken.

Kandidaten die zich via een site of na persoonlijk contact aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving.

De gegevens die Diemen & Van Gestel vastlegt of kan vastleggen, kunnen de volgende zijn: a) uw naam, leeftijd, contactgegevens, geslacht, CV, details over uw opleiding/ arbeidsverleden, personele documenten, contactpersonen voor noodgevallen, nationaliteit, immigratiestatus, financiële informatie (indien we een financieel antecedentenonderzoek moeten doen), en (indien toegestaan)
BSN en kopie ID-bewijs, (pas)foto, burgerlijke staat (en uiteraard kunt u er zelf voor kiezen om nog meer relevante informatie met ons te delen). 

Waar gepast en in overeenstemming met de lokale wetgeving en voorschriften is het mogelijk dat we ook informatie verzamelen over:

a) uw gezondheid, diversiteitsinformatie of gegevens over criminele veroordelingen.
b) Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof.
c) Bankrekeningnummer.
d) VAR-verklaringen.
e) Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is verleend.

Bijzondere persoonsgegevens
Diemen & Van Gestel legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Algemene Verklaring Gegevensbescherming) vast na toestemming. Indien u uw (pas)foto uploadt, dan geeft u daarmee toestemming voor het bewaren en publiceren daarvan. U kunt op elk moment aangeven dat u uw (pas)foto verwijderd wilt hebben uit uw profiel. Dat geldt ook
voor bijvoorbeeld video sollicitatie. Deze beelden zullend dan zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Bewaartermijn
Diemen & Van Gestel bewaart de persoonlijke informatie om de bovengenoemde doelen te bereiken voor een periode van 24 maanden. Indien Diemen & Van Gestel gedurende de periode van 24 maanden geen betekenisvol contact met een kandidaat/persoon (of waar van toepassing de organisatie waarvoor u werkt) heeft gehad, dan zal de persoonlijke informatie uit onze systemen worden verwijderd, tenzij de kandidaat/persoon aangeeft dat Diemen & Van Gestel de persoonlijke informatie voor eenzelfde periode mag blijven gebruiken voor matching op toekomstige functies of voor (potentiële) deelname aan trainingen/workshops/masterclasses/ e.d.

Inzage, aanpassing en verwijdering
Een kandidaat/persoon mag altijd weten welke persoonlijke informatie Diemen & Van Gestel bewaart. Ze kunnen om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via info@diemenenvangestel.nl verzoek wordt binnen 4 weken behandeld.

Opslag en beveiliging
Persoonlijke informatie wordt opgeslagen met verschillende applicaties die Diemen & Van Gestel bedrijfsmatig gebruikt. Deze data wordt opgeslagen binnen de EU. De applicaties van Diemen & Van Gestel worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van kandidaten/personen zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of gebruik.

Derde partijen
Diemen & Van Gestel schakelt voor haar dienstverlening in sommige gevallen externe dienstverleners in die de persoonlijke informatie van kandidaten ontvangen. Denk aan externe leveranciers van Diemen & Van Gestel voor bijv. kantoorautomatisering, opslag, e-mail, telefoniediensten. Deze externe partijen mogen de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor die reden en het is ze niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

Algemeen/website
Diemen & Van Gestel blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt daarom geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel kan geanonimiseerd worden bijgehouden en bewaard: het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software 
waarmee de bezoeker werkt. Daarvoor gebruiken de Sites van Diemen & Van Gestel maar 1 cookie, te weten: Google Analytics. Google Analytics is een analytisch cookie waarvoor u vooraf geen aparte toestemming hoeft te geven. Met behulp van deze informatie kan Diemen & Van Gestel de website blijven optimaliseren.

Aansprakelijkheid
De internetsite van Diemen & Van Gestel kan links naar andere websites bevatten. Diemen & Van Gestel is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van de andere internetsites met betrekking tot privacy. Deze privacy verklaring heeft alleen betrekking op informatie die wordt verzameld via de internetsite van Diemen & Van Gestel. Diemen & Van Gestel is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website, evenmin is Diemen & Van Gestel verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website. Diemen & Van Gestel is te allen tijde gerechtigd zonder
opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden, kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Diemen & Van Gestel doet alle moeite persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kan niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de toegezonden informatie.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan periodiek worden gewijzigd door Diemen & Van Gestel. Kandidaten/personen van wie Diemen & Van Gestel persoonlijke informatie houdt, worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Vragen/klachten
Diemen & Van Gestel controleert regelmatig of aan de geldende wetgeving en aan deze privacyverklaring wordt voldaan. Als u vragen heeft over deze privacy verklaring, kunt u contact opnemen met Diemen & Van Gestel: info@diemenenvangestel.nl of 0346 354354. Een kandidaat/persoon heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze Privacy Verklaring is afgegeven door:
Diemen & Van Gestel
Amersfoortsestraat 78
3769 AL Soesterberg