Lid College van Bestuur – Sophia Scholen – Voorhout

Directeur/ Bestuurder,Governance,Management,Onderwijs

Lid College van Bestuur – Sophia Scholen – Voorhout

Over Sophia Scholen

Sophia Scholen is een ambitieuze onderwijsorganisatie waar zo’n 800 betrokken medewerkers op 28 basisscholen zorgen dat ruim 7.000 leerlingen het fundament krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan onze samenleving. Hiermee is Sophia Scholen de grootste aanbieder van primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek.

Sophia Scholen verzorgt in haar regio 60% van het primair onderwijs. De organisatie is solide en stabiel. De Sophia Scholen zijn open katholieke, protestants-christelijke, interconfessionele en algemeen bijzondere basisscholen met een brede identiteit: een eenheid van scholen, een verscheidenheid aan onderwijs. Vanuit de levensbeschouwelijke tradities heeft Sophia Scholen een open oog voor de diversiteit in onze samenleving en voor de verschillende levensbeschouwingen die daarin voorkomen.

College van Bestuur

De taak van het College van Bestuur is kaderstelling, inrichting en regievoering, waarmee het college de organisatie aanstuurt, ondersteund door het centraal bureau. De schooldirecteur is integraal verantwoordelijk voor de aansturing van zijn/ haar school en heeft oog voor de belangen van Sophia Scholen als geheel. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht die uit vijf leden bestaat. Het college is verantwoordelijk voor de integrale besluitvorming in het beleid en beheer van Sophia Scholen.

Voorzitter en Lid beschikken daarom over een helikopterview met daarnaast een specifieke deskundigheid of invalshoek en zijn elk in staat om:

 • in dialoog met de collega-bestuurder, directeuren, management en staf een gedeelde en gedragen visie te ontwikkelen op de positie van Sophia Scholen in haar maatschappelijke en regionale context;
 • deze visie vervolgens te vertalen naar een plan van aanpak dat op inspirerende wijze in goede samenwerking met alle betrokken wordt geïmplementeerd;
 • gemakkelijk te schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Sophia Scholen in externe contacten op een representatieve, zakelijke en enthousiasmerende wijze te vertegenwoordigen;
 • te opereren in teamverband;
 • leiding en ruimte te geven aan professionals.

De twee collega-bestuurders worden niet alleen geselecteerd op basis van hun elkaar aanvullende achtergrond en expertise maar tevens op hun elkaar aanvullende persoonlijkheden. Aandacht voor complementariteit én klik tussen de twee kandidaten krijgt een nadrukkelijke plaats in de selectieprocedure.

In basis wordt echter van elk van de bestuurders het volgende verwacht:

 • Een oorspronkelijk denker
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift.
 • Representatief en verbindend.
 • Een ondernemende en pragmatische mentaliteit, vanuit een bestuurlijk perspectief.
 • Begrijpt c.q. heeft affiniteit tot het veld van het (primair)onderwijs, vindt het interessant en kan daarin effectief
 • Visie en creativiteit.
 • Bedachtzaam en analyserend.
 • Integer, mensgericht en innovatief.
 • Laagdrempelig; benaderbaar; empathisch.
 • Inspirerend en verbindend.
 • Respectvol en borgend naar wat is opgebouwd.
 • Heeft lef, toont karakter, beschikt over een authentieke persoonlijkheid.
 • Heeft aantoonbare ervaring op het vlak van ondernemend en persoonsgericht leiderschap.
 • Een goed oog voor diversiteit.
 • Sensitief en waarderend voor levensbeschouwelijk onderwijs.

Wij komen graag in contact met:

Het CvB werkt op basis van een verdeling van aandachtsgebieden, die logisch aansluiten bij ieders achtergrond, ervaring en expertise. In die lijn, zal het nieuwe Lid CvB als primaire aandachtsgebieden hebben:

 • Financiën, IT & digitalisering.
 • Huisvesting (in samenhang met de onderwijskundige visie).
 • Het regionetwerk.
 • Communicatie.
 • Mede- vertegenwoordiging van Sophia Scholen bij sector-organisaties.

Ervaring en achtergrond

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring in een bestuurlijke functie; bestuurlijk bedreven en rolvast.
 • Ervaring met gedragen strategieontwikkeling.
 • Visie op maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Gevoel voor het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld waarin de Sophia Scholen opereert. Daarbinnen een ervaren netwerker.
 • Ervaring met het onderwijs is een pré maar geen vereiste. Wel aantoonbare affiniteit.

Arbeidsvoorwaarden

Voorzitter en lid College van Bestuur worden gelijk beloond en krijgen een marktconform salaris met passende secundaire arbeidsvoorwaarden. De functie wordt gewaardeerd volgens de WNT bestuurders onderwijsinstellingen en is ingeschaald in Klasse B. Het bruto jaarinkomen all-in bedraagt maximaal € 155.000.  In beginsel geldt een aanstelling voor een bestuursperiode van vier jaar, met de mogelijkheid van verlenging met één bestuursperiode.

Procedure

 • Responstermijn: tot 4 maart
 • Voorselectiegesprekken uitgenodigde kandidaten bij Diemen & Van Gestel: tot 22 maart
 • Uitsluitsel m.b.t. het vervolg: 25 maart
 • Eerste selectiegesprekken bij Sophia Scholen: 2 of 3 april
 • Verdiepend gesprek/ presentatie laatste 2 laatste kandidaten: 8 of 10 april
 • Gesprek m.b.t. klik en complementariteit beoogd Lid CvB met Voorzitter CvB: half april
 • Arbeidsvoorwaardengesprek: eind april
 • Assessment (optioneel): eind april
 • Inwinnen referenties: begin mei
 • Benoeming: begin mei
 • Beoogde start Lid CvB: 1 juli

Vragen

Voor eventuele vragen kunt u contact met opnemen met Monique Brummans, tel: 0346-354354