Lid RvC Huurderscommissaris met Juridisch profiel – Stichting Oosterpoort Wonen- Groesbeek

Governance, Raad van Commissarissen, Woningcorporaties

Lid RvC Huurderscommissaris met Juridisch profiel – Stichting Oosterpoort Wonen- Groesbeek

Voor woningcorporatie Oosterpoort in de gemeenten Berg en Dal en Heumen en de Huurdersvereniging Woonbelang zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen, een huurderscommissaris met juridisch relevante bagage.

De organisatie

Bij Oosterpoort kunnen woningzoekenden terecht voor een geschikt huis in een fijne omgeving.
Oosterpoort beheert en verhuurt zo’n 5000 sociale huurwoningen in de gemeenten Berg en Dal en Heumen. Daarbij wordt niet alleen gekeken of een woning past bij het inkomen, ook de behoeften en omstandigheden zijn belangrijk. Bijvoorbeeld als men wat ouder wordt of zorg nodig heeft.
Oosterpoort is er ook voor mensen die extra kwetsbaar zijn.
Het gaat om meer dan een dak boven het hoofd; het gaat ook om een comfortabel leefklimaat, een huis dat past bij de woonbehoefte, een betaalbare en goed onderhouden woning in een veilige leefomgeving.
Oosterpoort is ambitieus en spant zich in om te voldoen aan alle verwachtingen die er zijn ten
aanzien van de sociale woningbouw in Nederland.

De Raad van Commissarissen

De RvC bestaat uit vijf leden. De RvC houdt collectief toezicht op het zo goed mogelijk realiseren van de gestelde doelen door de organisatie.
Daarnaast fungeert de RvC als klankbord/strategisch gesprekspartner (gevraagd en ongevraagd) van de directeur-bestuurder. Tenslotte is de RvC de werkgever van de directeur-bestuurder.
De RvC-leden zijn generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair zijn aan elkaar. De RvC streeft naar een diverse en evenwichtige samenstelling, onder meer naar gender, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en
persoonlijkheidskenmerken, vanuit de overtuiging dat complementariteit binnen de RvC bijdraagt aan het goed functioneren van de organisatie.

De RvC heeft jaarlijks overleg met HV Woonbelang en de beide huurderscommissarissen hebben een aantal malen per jaar ook apart overleg met HV Woonbelang. De Huurdersvereniging Woonbelang heeft het recht van bindende voordracht bij de benoeming van een huurderscommissaris. 

Wij komen graag in contact met:

Jij beschikt idealiter over de volgende competenties, persoonlijke
kenmerken en kwaliteiten:

• je hebt een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
• je bent een teamspeler en gedreven om van samenwerken een succes te maken;
• je weet invulling te geven aan een verbindende rol tussen de corporatie, de RvC en HV
Woonbelang;
• je hebt een open en nieuwsgierige houding;
• je toont lef en durft je onafhankelijk op te stellen;
• je hebt regionale binding met de regio (in of rondom Arnhem-Nijmegen);
• je hebt affiniteit met huurders, je voelt je betrokken bij huurdersbelangen, je beschikt over
kennis van huurdersparticipatie en wilt een actieve bijdrage leveren vanuit het
huurdersperspectief;
• je bent bekend met de sociale problematiek en uitdagingen van huurders;
• je hebt affiniteit met vraagstukken waar de corporatie voor staat in het kader van haar
maatschappelijke opgaven en haar belangenhouders;
• je bent toegankelijk, laagdrempelig en benaderbaar;
• je kunt beoordelen of het beleid van Oosterpoort en de uitvoering daarvan binnen juridische
randvoorwaarden past en of de corporatie vanuit juridisch oogpunt verstandig handelt bij het
aangaan van (omvangrijke en/of strategische) verplichtingen ten opzichte van andere partijen en valkuilen weet te vermijden;
• je hebt ervaring met en gevoel voor politieke -/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en
onderhandelingen;
• je hebt zo mogelijk ervaring met ontwikkelingen in de regelgeving van de overheid betreffende
de corporatiesector.

Aanbod

De RvC-leden ontvangen een vergoeding volgens de beroepsregels van de Vereniging van
Toezichthouders van Woningcorporaties (VTW). De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn. De werkbelasting bedraagt zo’n 200 uur per jaar, bestaande uit vijf à zes RvC-vergaderingen in de avond, thema- en projectbijeenkomsten, overleggen met HV Woonbelang en commissievergaderinge

Planning

De planning is als volgt:
• Sollicitatietermijn van de vacature is tot en met zondag 28 januari 2024.
• De voor-selectiegesprekken met Diemen & Van Gestel vinden plaats in de periode 29 januari tot en met 6 februari 2024.
• De eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie vindt plaats op 21 februari 2024.
• Tweede ronde selectiegesprekken vindt plaats op 28 februari 2024.
• Voorgenomen benoemingsdatum: mei 2024.

Vragen?

De uitgebreide profielschets kun je hieronder downloaden.
Eventuele vragen kun je stellen aan Wilbert de Kroon, bereikbaar via 0346-354 354.

Deel deze vacature