‘De Wet’, statuten, reglementen, codes, intern toezicht, extern toezicht, aansprakelijkheid ….
Het juridische speelveld van de toezichthouder / commissaris is complex. En aan verandering onderhevig, voortdurend lijkt het wel.
Een toezichthouder wil – met collegae – meerwaarde creëren vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar … binnen de juridische kaders! Hoe zien die er precies uit? Wat mag / moet een toezichthouder ‘allemaal’? Wat houdt aansprakelijkheid feitelijk in? Pas als u de juridische kaders van het toezicht kent, zult in staat zijn op een goede en effectieve wijze daarbinnen het ‘spel te spelen’.

Jos Streppel (ervaren toezichthouder, lid monitoringcommssie): “De Code kan zeker nog worden verbeterd, vooral door hem eenvoudiger te maken. De remuneratieparagraaf is daar een goed voorbeeld van. Die paragraaf is veel te ingewikkeld geworden.”
De masterclass ‘De Juridische Kaders van Toezicht’ schept helderheid in het soms ondoorgrondelijke woud van wetten en regels.

Na het volgen van de masterclass heeft u kennis van en inzicht in:

  • Rollen en verantwoordelijkheden van toezichthouder en bestuurder
  • Trends en ontwikkelingen op juridisch gebied
  • Risicobeheersing vanuit wetgeving
  • Wat is aansprakelijkheid, welke normen gelden daarvoor en hoe ver reikt aansprakelijkheid?
  • Belangrijke lessen uit de praktijk
  • Simulaties, eigen casuïstiek en lastige situaties

De masterclass is sterk interactief. Er is ruimschoots aandacht voor eigen casuïstiek en ervaringen.

Deze masterclass zet het juridisch kader waarin de toezichthouder opereert weer even op scherp. Verfrissend en actueel”.
Lucy Schmitz, lid RvC woningcorporatie Intermaris “

Een mooie dag waarin duidelijk werd toegelicht wat de juridische ‘piketpaaltjes’ zijn rondom het speelveld van een Raad van Toezicht”.
Joost Smit, voorzitter RvT Triversum, lid RvT Huisartsenposten Amsterdam

“Bijzonder prettige en zinvolle wijze om aangenaam bezig te zijn met de rol van de commissaris, de do’s en de don’ts”.
Antoinette van Heijningen, lid RvC Hoeksche Waard Wonen

“In één dag heb ik inzicht en overzicht gekregen in de juridische kant van het werk in de Raad van Toezicht. Wat zijn de regels en wat betekenen deze in de praktijk? Goed opgezet, zeer informatief en praktisch bruikbaar”.
Jos van Vliet, voorzitter RvT Zorggroep Oude en Nieuwe Land

“In een gemoedelijke sfeer met collega’s dilemma’s bespreken onder deskundige begeleiding”.
John van Nimwegen, directeur-bestuurder WormerWonen

“Ook voor aspirant toezichthouders, adviseurs en interimmers is dit een uitstekende inleiding/update van de geest van de wet- en regelgeving plus jurisprudentie. Goede handvatten voor de praktijk”.
Mirjam Soeterbroek, interim- en change manager