Wat moet een toezichthouder/commissaris/bestuurder met ‘trends’?
Als de ‘buitenwereld’ sneller verandert dan een organisatie, dan is het einde nabij.
Is de snelheid van veranderen daadwerkelijk exponentieel? Wat zijn de meest fundamentele trends? Passen uw perceptie en manier van toezicht houden bij de snel veranderende tijdgeest? Hoe vult u uw rollen (toezichthouder, werkgever, adviseur en netwerker) in met het oog op morgen? Hoe houdt u de bestuurder scherp op de houdbaarheid van zijn ‘businessmodel’? Welke ‘moderne middelen’ staan u ten dienste bij het efficiënt en anticiperend toezicht houden?

Wat verandert er voor u in uw rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden?
U bent als toezichthouder/commissaris (onder meer) verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van het bestuur van de organisatie waarop u toezicht houdt. U heeft een eigen verantwoordelijkheid in het vergaren van de informatie die noodzakelijk is voor het uitoefenen van het vak van toezichthouder. U kunt daarbij niet uitsluitend blind koersen op de informatie die de bestuurder u verstrekt.

Het seminar ‘Toezicht en Trends’ gaat in op bovenstaande thema’s.
Internationaal toptrendwatcher en futurist Tony Bosma neemt u mee in de nieuwste en meest fundamentele veranderingen, onderbouwd met concrete en actuele voorbeelden uit uw branche.
Op unieke en prikkelende wijze gebracht, waarbij de ‘hypes’ worden vermeden. Na deelname aan de masterclass kijkt u nooit meer op dezelfde manier naar uw organisatie en omgeving. We verkennen de impact van de veranderende wereld op uw vier rollen (toezichthouder, werkgever, adviseur en netwerker) van de toezichthouder. Hoe houdt u anticiperend in plaats van reactief toezicht?

“Intelligentie is het in twijfel trekken van de wereld zoals we die kennen”
Tony Bosma

Na het volgen van de masterclass kunt u:

  • De hedendaagse wereld in en rond uw sector in twijfel trekken
  • Fundamentele trends, die een nieuwe wereld inluiden, onderkennen, onderbouwd met concrete en actuele business voorbeelden
  • Met concrete handvatten optreden als anticiperend toezichthouder
  • Vanuit een nieuw perspectief naar uw eigen situatie en rollen kijken
  • De discussie met uw bestuurder(s) nog beter voeren over de houdbaarheid van visie, missie, strategie en bijbehorend business modellen

Het seminar is sterk interactief. Er is ruimschoots aandacht voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.
Mis deze unieke, ´pressure coocker sessie´ niet waarvan deelname u op de hoogte brengt van de snel veranderende buitenwereld en de impact op u als toezichthouder/bestuurder.

“That was one on the best “break out” days I had for a long time ! Tony Bosma re-activitates all your senses , makes you wonder, refreshes curiosity, forces you to think and choose and reignites aspiration ! well done !
Bart Kroon, Supervisory Board Member Voergroep Zuid

“Een dag van verbazing, van herkenning, van plezier. Weer een stap verder in het verbinden van de trends in de samenleving aan de wijze waarop je toezicht dient te houden.”
Lidy Hartemink, voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Almere

“Leuke en inspirerende blik in de (nabije) toekomst en de gevolgen voor het dagelijks toezicht.”
Piet Conijn, lid Raad van Commissarissen Woningstichting Den Helder