Masterclass

‘Toezicht & Trends’

  Bart Kroon

  Supervisory Board Member Voergroep Zuid

  “That was one on the best “break out” days I had for a long time ! Tony Bosma re-activitates all your senses , makes you wonder, refreshes curiosity, forces you to think and choose and reignites aspiration ! well done !”

   Lidy Hartemink

   Voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Almere

   “Een dag van verbazing, van herkenning, van plezier. Weer een stap verder in het verbinden van de trends in de samenleving aan de wijze waarop je toezicht dient te houden.”

    Piet Conijn

    Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Den Helder

    “Leuke en inspirerende blik in de (nabije) toekomst en de gevolgen voor het dagelijks toezicht.”

    Inschrijven voor deze masterclass?

    Dat kan direct online. We nemen contact met je op om de details te bespreken en kijken uit naar je komst.

    Toezicht en Trends

    Als de ‘buitenwereld’ sneller verandert dan een organisatie, is het einde nabij. Is de snelheid van veranderen daadwerkelijk exponentieel? Wat zijn de meest fundamentele trends? Passen jouw perceptie en manier van toezichthouden bij de snel veranderende tijdgeest? Hoe vul jij jouw rollen (toezichthouder, werkgever, adviseur) in met het oog op morgen? Hoe houd jij de bestuurder scherp op de houdbaarheid van zijn ‘businessmodel’? Welke ‘moderne middelen’ staan jou ten dienste bi het efficiënt en anticiperend toezicht houden?

    Wat verandert er voor jou in jouw rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden?

    Jij bent als toezichthouder/commissaris (onder meer) verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van het bestuur van de organisatie waarop jij toezicht houdt. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid in het vergaren van de informatie die noodzakelijk is voor het uitoefenen van het vak als toezichthouder. Je kunt daarbij niet uitsluitend blind koersen op de informatie die de bestuurder jou verstrekt.

    Het seminar ‘Toezicht en Trends’ gaat in op bovenstaande thema’s. Internationaal toptrendwatcher en futurist Tony Bosma neemt je mee in de nieuwste en meest fundamentele veranderingen, onderbouwd met concrete en actuele voorbeelden uit uw branche. Op unieke en prikkelende wijze gebracht, waarbij de ‘hypes’ worden vermeden. Na deelname aan de masterclass kijk je nooit meer op dezelfde manier naar jouw organisatie en omgeving. We verkennen de impact van de veranderende wereld op jouw vier rollen (toezichthouder, werkgever, adviseur en netwerker) van de toezichthouder. Hoe houd je anticiperend toezicht in plaats van reactief toezicht.

    "Intelligentie is het in twijfel trekken van de wereld zoals we die kennen."

    Na het volgen van de masterclass:

    • Kun je de hedendaagse wereld in en rond jouw sector in twijfel trekken
    • Kun je fundamentele trends, die een nieuwe wereld inluiden, onderkennen, onderbouwd met concrete en actuele business voorbeelden
    • Kun je met concrete handvatten optreden als anticiperend toezichthouder
    • Kun je vanuit een nieuw perspectief naar jouw eigen situatie en rollen kijken
    • Kun je de discussie met jouw bestuurder(s) nog beter voeren over de houdbaarheid van visie, missie, strategie en bijbehorende businessmodellen

    Interactieve masterclass

    Het seminar is sterk interactief. Er is ruimschoots aandacht voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. Mis deze unieke 'pressure coocker sessie' niet, waarvan deelname jou op de hoogte brengt van de snel veranderende buitenwereld en de impact op jou als toezichthouder/bestuurder.

    De masterclass wordt verzorgd door:

    Trendwatcher en futurist Tony Bosma (www.extendlimits.nl), oprichter van de internationaal erkende trendwatching-, innovatie- en toekomst-adviesorganisatie Extend Limits. Een bron voor kennis en informatie over innovatie en daadwerkelijk verstorende trends en ontwikkelingen. Meerdere malen genomineerd voor trendwatcher of the year. Bekend om de confronterende en inspirerende inhoud. Veel geziene gast in de media. Schrijver van ‘2020, een hel(s)e onderneming’. Sprak onder meer voor DNB, Europese Commissie en NAVO. “Je moet niet kijken maar zien. De houding die iedere organisatie of instituut zich nu moet aanleren is dat je je niet afvraagt waarom bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden maar waarom ze nog niet hebben plaatsgevonden.”

    Wilbert de Kroon

    Wilbert de Kroon, directeur van Diemen & Van Gestel. Ervaren bestuursadviseur, docent op het gebied van governance opleidingen. Hij bemiddelt en begeleidt toezichthouders/ commissarissen, verzorgt zelfevaluaties van en organiseert masterclasses voor Raden van Toezicht/Raden van Commissarissen.