Lid RvC Woningstichting Kennemer Wonen – Huurderscommissaris – Profiel volkshuisvesting – vastgoed – Heiloo

Governance,Raad van Commissarissen,Woningcorporaties

Lid RvC Woningstichting Kennemer Wonen – Huurderscommissaris – Profiel volkshuisvesting – vastgoed – Heiloo

De organisatie en de functie

De organisatie

Het koersplan 2030 ‘Een thuis maken we samen’ begint met: “Wonen is een belangrijk fundament in ieders leven. Wat ons drijft, is dat we echt iets kunnen betekenen in het leven van onze huurders en de gemeenschap. We zorgen er letterlijk voor dat ook mensen met een bescheiden inkomen een plek hebben waar zij thuis kunnen komen. Ook figuurlijk geven we thuis. Wij bieden een luisterend oor. Bij problemen, vragen of ideeën zijn we er voor onze huurders. Wij zijn de thuisgever van Noord-Kennemerland.” Kennemer Wonen staat voor klantgericht, betrokken en ondernemend. Een trotse, proactieve en ambitieuze woningcorporatie!

Een paar kenmerken:

 • Verhuur en onderhoud van zo’n 10.500 woningen in de regio Noord-Kennemerland (Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest).
 • Een stevige ambitie: uitgroeien naar 12.000 woningen in 2030.
 • Een van de duurzaamste woningcorporaties van Nederland (gemiddeld label A en 90% van het bezit heeft zonnepanelen ) en aandacht voor wonen en zorg.
 • De organisatie (circa 95 FTE medewerkers) zet in op ‘continu leren en verbeteren’ en richt zich ‘met de blik naar buiten’.
 • De woningcorporatie is financieel gezond.

De Centrale Huurderskoepel Kennemer Wonen

De gezochte commissaris is een huurderscommissaris. De huurders worden vertegenwoordigd door de Centrale Huurderskoepel Kennemer Wonen (= CHKW). De CHKW is een vaste partner van Kennemer Wonen en van grote waarde voor de corporatie. De CHKW heeft het recht van bindende voordracht.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (= RvC) is werkgever, toezichthouder en klankbord van de directeur-bestuurder. De RvC bestaat uit zes personen.
In juli 2024 komt een functie in de RvC vacant vanwege het bereiken van de maximale zittingsperiode van een van de leden. De RvC zoekt daarom een

Lid Raad van Commissarissen, profiel ‘volkshuisvesting – vastgoed’, huurderscommissaris

Het lid met het profiel ‘volkshuisvesting-vastgoed’ met een duidelijke visie op vastgoedvraagstukken. Dit lid:

 • Heeft een sterke affiniteit met en kennis van de ontwikkelingen op volkshuisvestelijk gebied.
 • Heeft kennis van en ervaring met vastgoedontwikkelingen en vastgoedbeheer.
 • Is bekend met exploitatie, herontwikkeling en realisatie van sociaal vastgoed, inzicht in het functioneren van de woning- en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen.
 • Is in staat om investeringsvoorstellen zakelijk en scherp te beoordelen op haalbaarheid en risico’s.
 • Inspireert op het gebied van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, de energietransitie en klimaatbestendigheid.
 • Heeft ervaring met het betrekken van belanghebbenden (met name huurders en daarnaast gemeenten, samenwerkingspartners in de wijken en buurten) van de woningcorporatie.
 • Binding met de regio is een pre, geen must.

De Raad van Commissarissen streeft naar een inclusieve werkomgeving met een diverse  samenstelling op basis van competenties, opleiding, kennis en ervaring, alsmede achtergrond, gender en leeftijd. Gegeven de huidige samenstelling van de RvC wordt een minder ervaren toezichthouder ook uitgenodigd te solliciteren.

Procedure

Deze procedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. De CHKW zit de selectiecommissie voor.  

 • Solliciteren tot en met 3 april.
 • Voorselectiegesprek bij Diemen & Van Gestel: tussen 8 en 19 april.
 • Eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie: 7 mei, ‘s middags.
 • Tweede ronde selectiegesprekken: 21 mei ’s middags.
 • Klikgesprek met de voltallige RvC: 22 mei, tussen 13:30 uur en 14:30 uur.
 • Besluit tot voorgenomen benoeming onder voorwaarde van een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en bindende voordracht CHKW: 20 juni.
 • Toets op de ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’ door de Autoriteit woningcorporaties (Aw): juli/augustus.

Benoeming nieuwe commissaris door RvC: 10 oktober.

Een uitgebreide profielschets kunt u hieronder downloaden. 

Voor eventuele vragen: 0346-354354