Strategisch Adviseur Circulariteit – ACV – Ede

Duurzaamheid, Innovatie, Management

Strategisch Adviseur Circulariteit – ACV – Ede

Organisatie en de functie

Over ACV Groep

 ACV is de vertrouwde dienstverlener in de gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal, Renkum, Renswoude en Scherpenzeel.  ACV is in 1999 ontstaan na samenvoeging van de activiteiten voor de gemeenten Ede en Wageningen in één organisatie: Afvalcombinatie De Vallei. Later zijn ook Renkum (2001), Veenendaal (2008) Renswoude (2020) en Scherpenzeel (2024) toegetreden.

De missie van ACV: “ACV Groep is de regionale samenwerkingspartner van aandeelhoudende gemeenten en haar inwoners en bedrijven, voor duurzame uitvoering van grondstoffenbeheer, beheer van de openbare ruimte en kringloopactiviteiten.

Als zelfstandig opererend bedrijf richt ACV zich vooral op de uitvoering van:

 • Grondstoffenbeheer, zoals inzameling en scheiden van afval;
 • Beheer van de openbare ruimte, zoals straatreiniging, gladheidsbestrijding, kolkenreiniging, groenonderhoud en plaagdierbestrijding;
 • Activiteiten op gebied van circulariteit waarbij waarde wordt toegevoegd.

Als gevolg van de aanscherpende wet- en regelgeving rond onder meer milieubeheer vallen ook thema’s als duurzaamheid en milieuprestaties binnen de scope.

Tot ACV NV behoren drie (dochter) ondernemingen:

 • ACV Gemeenten BV – verzorgt de opdrachten van de deelnemende gemeenten;
 • ACV Bedrijven BV – verzorgt de commerciële activiteiten binnen haar verzorgingsgebied;
 • Stichting Restore Kringloop (Restore) – verzorgt circulaire activiteiten door waarde toe te voegen. Restore is ook een belangrijke regionale werkgever voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

ACV neemt daarnaast deel in verschillende vennootschappen: Road2Work (25%, ontmanteling elektronica), BV Afvaloverslag (50%, overslag en transport). In totaal biedt ACV werk aan meer dan 250 medewerkers en vrijwilligers. De jaaromzet bedraagt circa € 40 miljoen. De organisatie heeft haar hoofdvestiging in Ede.

ACV streeft naar continuïteit in kwaliteit op alle fronten. Kwaliteit staat in dat verband gelijk aan betrokkenheid, een transparante manier van werken en maximaal kunnen inspelen op lokale wensen. Kwaliteit betekent ook een maatschappelijk verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld. Kernwaarden van ACV zijn: schoon & gezond – samen – kostenbewust – actief – aanspreekbaar.:

ACV opereert voortdurend op het snijvlak van markt en overheid. Enerzijds domineert het publieke karakter van de organisatie, hetgeen eisen stelt aan de manier waarop ACV samenwerkt met haar klanten en zich profileert. Anderzijds vereisen de organisatiedoelen een bedrijfsmatige opstelling. Voor een goed beeld van ACV, zie de website www.acv-groep.nl

Toekomstvisie naar 2050

ACV bestaat dit jaar 25 jaar. In die 25 jaar is het verzorgingsgebied en het takenpakket van ACV fors gegroeid. Een blik op de toekomst leert dat er nog steeds groei verwacht wordt, onder andere vanwege de woningbouwplannen. Een andere ontwikkeling met impact is de transitie naar de circulaire economie. Deze transitie is een maatschappelijke opgave waarin ACV als nutsvoorziening een belangrijke rol heeft. Er is  een groeiende stroom aan UPV’s (producten waarvoor een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid geldt), waar een nieuwe marktdynamiek geldt waarin ACV haar rol opnieuw moet definiëren. Daarnaast zijn er veel goederenstromen die niet onder de UPV vallen en dus onder de verantwoordelijkheid van gemeenten ingezameld moeten worden. De infrastructuur die ACV gerealiseerd heeft en nog gaat realiseren, biedt ACV de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen met betrekking tot:

 1. het toevoegen van waarde indachtig Re-use, Refurbish en Repair;
 2. het terugbrengen van restafval naar monostromen. Toekomstige circulaire productie zal bijdragen tot de groeiende noodzaak tot demonteren naar monostromen (middels het ambachtscentrum van de toekomst);
 3. het vanuit de MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en PSO (prestatieladder socialer ondernemen) denken kunnen bieden van zinvol werk.

Voor ACV blijft er een rol in de circulaire economie. Die rol verandert, maar in de kern is en wordt ACV opnieuw het draaipunt in de kringloop van grondstoffen, goederen en materialen en beheert hiertoe de gerealiseerde infrastructuur van gemeenten.
Bovenstaande laat onverlet dat de dagelijkse uitvoering van de dienstverlening aan opdrachtgevers van groot belang is en blijft en daarom blijvend aandacht verdient.

Naast deze ontwikkelingen zijn er de komende jaren nog andere grote thema’s/opgaven zoals:

 • Het werken aan gelijke dienstverlening bij alle gemeenten;
 • Het kwalitatief en kwantitatief versterken van de organisatie;
 • Deels nieuwe adequate lokale en centrale huisvesting;
 • Datagedreven werken en digitalisering;
 • CSRD

Managementteam ACV

De organisatie wordt geleid door een managementteam onder aanvoering van de algemeen directeur. De algemeen directeur (statutair bestuurder) is tevens het boegbeeld van de organisatie. Het managementteam bestaat verder uit een: manager bedrijfsvoering/concerncontroller, manager HR, manager operations, manager klant & beleid,  manager facilitair, inkoop & techniek en een strategisch adviseur circulariteit.

Vacature strategisch adviseur circulariteit: een nieuwe functie

In 2023 is, tegen het licht van toekomstige uitdagingen, nagedacht over aanpassing van de organisatie. Deze doorontwikkeling maakt dat de nieuwe functie van strategisch adviseur circulariteit wordt gecreëerd. De functie is van cruciaal belang voor de doorontwikkeling van de rol ACV in de circulaire economie De adviseur is daarom ook lid van het managementteam.

Taken en verantwoordelijkheden

Als strategisch adviseur circulariteit:

 • Ben je de inspirator/aanjager/kwartiermaker in de ontwikkeling van ACV op het gebied van circulariteit.
 • Opereer je als pionier, dwars door alles heen, in de innovaties die nodig zijn om het werk van ACV als concern hoger op de R-ladder te krijgen.
 • Verstevig je de brugfunctie tussen ACV en Stichting Restore Kringloop (SRK).
 • Beweeg je je continu binnen de organisatie, werkt samen op alle niveaus en maakt jezelf zichtbaar.
 • Vertaal je mogelijke kansen naar multidisciplinair onderbouwde voorstellen richting directie en MT.
 • Ben je in staat om zelfstandig projecten te begeleiden en collega’s aan te sturen.
 • Ben je kennispartner namens ACV in de regio en in Nederland en vergroot je de zichtbaarheid van ACV op het gebied van circulariteit.
 • Zorg je voor een goede verbinding met stakeholders; je verbindt met hen en neemt hen mee in de ontwikkeling en het behalen van de circulariteitsdoelen.

Kennis en achtergrond

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Afgeronde HBO- of WO opleiding met een specialisatie richting duurzaamheid en/of circulariteit.
 • Senior op het gebied van circulariteit/ duurzaamheid op strategisch niveau.
 • Aantoonbare kennis van de meest recente wet- en regelgeving binnen het vakgebied.
 • Zeer ervaren in het managen van projecten en programma’s circulariteit/ duurzaamheid.
 • Kennis met betrekking tot materiaalkunde en waardestromen. Ervaring met berekeningen omtrent circulariteit en materialen (LCA, MKI, MCI).

Competenties

 • Passie en realiteitsbesef.
 • Ondernemend; pionier met een creatieve geest.
 • Marktverkenner, instaat om nieuwe ideeën naar binnen te brengen.
 • Natuurlijk gezag en podiumkwaliteiten.
 • Netwerker, verbinder met aanstekelijk enthousiasme.
 • Redelijk frustratietolerant/ kan goed omgaan met weerstand of stroperigheid.
 • Mooie balans tussen samenwerkingsgericht en autonoom.
 • Groot oog voor klant en markt.

Diversiteit

ACV heeft belang bij divers en veelzijdig samengestelde teams. Gelet op de samenstelling van het managementteam, gaat bijzondere belangstelling uit naar vrouwelijke kandidaten.

Arbeidsvoorwaarden

Het bruto jaarsalaris bedraagt, op fulltime basis, maximaal € 90.000, inclusief vakantietoeslag. Een en ander afhankelijk van competenties en ervaring. ACV biedt daarnaast goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

Procedure

 • Solliciteren tot: 27 mei
 • Voorselectie door Diemen & Van Gestel: t/m 31 mei
 • Uitsluitsel uitnodiging selectiegesprek bij ACV: 4 juni
 • Eerste selectiegesprekken: 11 juni 
 • Tweede (verdiepende-) gesprekken/presentaties: 14 juni
 • Voorgenomen besluit tot benoeming (onder voorbehoud): 14 juni
 • Arbeidsvoorwaardengesprek: 17 juni
 • Assessment: tussen 18 en 21 juni
 • 7 Life toets (communicatiestijlenprofiel): 24 – 28 juni
 • Inwinnen referenties/ VOG: 24 – 26 juni
 • Contract: 27 juni
 • Start: 1 september of zoveel eerder als mogelijk

 Solliciteren

ACV laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel in de persoon van Monique Brummans. Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 14 mei via onderstaande button “solliciteren” toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354 of 06-50204993.

Deel deze vacature